Những tín hiệu MQL5

Đăng ký "Tín hiệu của các nhà giao dịch thành công" và bắt đầu kiếm tiền hoặc trở thành nhà cung cấp tín hiệu và nhận hoa hồng

Cách kích hoạt tín hiệu giao dịch MQL5

1

Đăng ký trên trang web của chúng tôi và mở tài khoản giao dịch

2

Tải về và cài đặt nền tảng MT4/5, sau đó đăng nhập tài khoản giao dịch vào đó

3

Kích hoạt tín hiệu trực tiếp từ nền tảng (xem video bên dưới)

Các tín hiệu được cung cấp bởi công ty MetaQuotes Ltd và để sử dụng dịch vụ bạn cần phải đăng ký trên trang web www.mql5.com. trước khi bắt đầu gia nhập vào nhóm. Để được hướng dẫn chi tiết hơn về kích hoạt dịch vụ Bạn có thể xem trong các đoạn video, được đăng tải dưới đây.

Video hướng dẫn

Showcase tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Những thông số cơ bản của tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Thống kê, biểu đồ tăng trưởng, tài sản và cân đối tín hiệu giao dịch

Rủi ro, phân phối, các đánh giá và những tin tức trong các tín hiệu giao dịch

Hiển thị giao dịch của nhà cung cấp tín hiệu trực tiếp trên biểu đồ

Theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

Báo cáo về theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

Video hướng dẫn

Showcase tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Những thông số cơ bản của tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Thống kê, biểu đồ tăng trưởng, tài sản và cân đối tín hiệu giao dịch

Rủi ro, phân phối, các đánh giá và những tin tức trong các tín hiệu giao dịch

Hiển thị giao dịch của nhà cung cấp tín hiệu trực tiếp trên biểu đồ

Theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

Báo cáo về theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

scroll up