no-fee

Những tín hiệu MQL5

Nhũng tín hiệu giao dịch MQL5 với sự thực hiện tự động trên tài khoản của bạn. Hãy lựa chọn hệ thống giao dịch phù hợp và gia nhập vào nhóm bằng một vài lần nhấp chuột. Các tài khoản của thương nhân quản lý kèm theo những thống kê chi tiết và lịch sử giao dịch.

Làm thế nào để nhận được quyền truy cập vào các tín hiệu giao dịch MQL5?

01 Đăng ký trên trang web của chúng tôi và mở tài khoản giao dịch

02 Tải về và cài đặt nền tảng MT4, sau đó đăng nhập tài khoản giao dịch vào đó

03 Thực hiện kích hoạt tín hiệu trực tiếp từ nền tảng (xem video dưới đây)

Các tín hiệu được cung cấp bởi công ty MetaQuotes Ltd và để sử dụng dịch vụ bạn cần phải đăng ký trên trang web www.mql5.com trước khi bắt đầu gia nhập vào nhóm. Để được hướng dẫn chi tiết hơn về kích hoạt dịch vụ Bạn có thể xem trong các đoạn video, được đăng tải dưới đây.

mở tài khoản

Showcase của các tín hiệu kinh doanh trên MetaTrader 4/5

Những thông số cơ bản của tín hiệu giao dịch trong MetaTrader 4/5

Thống kê, biểu đồ tăng trưởng, tài sản và cân đối tín hiệu giao dịch

Rủi ro, phân phối, các đánh giá và những tin tức trong các tín hiệu giao dịch

Hiển thị giao dịch của nhà cung cấp tín hiệu trực tiếp trên biểu đồ

Theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

Báo cáo về theo dõi tín hiệu giao dịch trên MetaTrader 4/5

Bắt đầu thế nào

signal

Hãy lựa chọn nhà cung cấp tín hiệu

automatic

Giao dịch tự động mở trên tài khoản của bạn

profit

Bạn sẽ nhận được lợi tức

mở tài khoản
scroll up