Robot giao dịch và chỉ báo

Tìm rô bốt hoặc chỉ báo kỹ thuật lý tưởng của bạn trong Thị trường MetaTrader. Kết nối với nền tảng giao dịch chỉ trong một vài cú chuột và nhận lợi nhuận

Làm thế nào để nhận được quyền truy cập đến các robot và các chỉ báo

1

Đăng ký trên trang web của chúng tôi và mở tài khoản giao dịch

2

Tải về và cài đặt nền tảng MT4/5, sau đó đăng nhập tài khoản giao dịch vào đó

3

Kích hoạt tín hiệu trực tiếp từ nền tảng (xem video bên dưới)

Các tín hiệu được cung cấp bởi công ty MetaQuotes Ltd và để sử dụng dịch vụ bạn cần phải đăng ký trên trang web www.mql5.com trước khi bắt đầu theo dõi. Để được hướng dẫn chi tiết hơn về khích hoạt dịch vụ Bạn có thể xem trong các đoạn video, được đăng tải dưới đây.

Video hướng dẫn

Làm thế nào để mua robot giao dịch hoặc chỉ báo trong Market?

Làm thế nào để tìm kiếm ứng dụng cần thiết trong Market trên nền tảng MetaTrader?

Các cố vấn miễn phí kiểm tra trước khi mua

Cập nhật, gia hạn thuê và thiết lập các sản phẩm từ Market

scroll up