no-fee

ZuluTrade signals

Hãy sử dụng dịch vụ ZuluTrade để nhận các tín hiệu giao dịch từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Bạn không cần phải tự giao dịch, các giao dịch sẽ hoàn toàn được mở tự động trên các tài khoản giao dịch của Bạn.

Cách kết nối?

5 tối thiểu
1
Đăng ký
trên trang web của chúng tôi
2
Mở tài khoản giao dịch ZuluTrade và nạp tối thiểu $200
5
Kết nối với các nhà cung cấp tốt nhất và nhận các tín hiệu để tự động các giao dịch trên tài khoản của bạn!
3
Nhận thư từ ZuluTrade với các thông tin đăng ký và ủy quyền trên trang web weltrade.zulutrade.com
4
Trong trang cá nhân ZuluTrade, tại mục Cài đặt, nhập số tài khoản và mật khẩu giao dịch, đợi kết nối tới hệ thống
1
Đăng ký
trên trang web của chúng tôi
2
Mở tài khoản giao dịch ZuluTrade và nạp tối thiểu $200
3
Nhận thư từ ZuluTrade với các thông tin đăng ký và ủy quyền trên trang web weltrade.zulutrade.com
4
Trong trang cá nhân ZuluTrade, tại mục Cài đặt, nhập số tài khoản và mật khẩu giao dịch, đợi kết nối tới hệ thống
5
Kết nối với các nhà cung cấp tốt nhất và nhận các tín hiệu để tự động các giao dịch trên tài khoản của bạn!

ZuluTrade là gì?

scroll up