11

năm

trên thị trường

scroll up

Giấy chứng nhận

Chúng tôi sở hữu giấy phép số IFSC/60/350/TS/17 để giao dịch các công cụ tài chính, được cấp bởi Hội đồng các dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC) của nhà nước Belize, điều này một lần nữa chứng tỏ chúng tôi là nhà môi giới đáng tin cậy. Tất cả các khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng sự lựa chọn của họ vì lợi ích của WELTRADE là hoàn toàn đúng đắn, tiền của họ được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Để phù hợp với tất cả các biên bản quy chuẩn pháp luật và quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), công ty tuân thủ ba nguyên tắc chính:

  • Tính minh bạch trong hoạt động;
  • Bảo đảm và bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
  • Hoạt động theo luật pháp;

Nhà điều hành của thị trường dịch vụ tài chính, IFSC thực hiện việc cấp phép và giám sát các hoạt động của các công ty tương ứng, và cũng là người đảm bảo tính hiệu lực và minh bạch của người được cấp giấy chứng nhận. Ủy ban sẽ xem xét kĩ lưỡng các đơn xin chứng nhận và cấp giấy chứng nhận chỉ cho các công ty được quản lí nghiêm túc và chuyên nghiệp.