scroll up

Bonus vốn giao dịch

cho mỗi lần nạp tiền qua NganLuong
Nhận 50% tiền thưởng

Nhận thêm 50% vào tài khoản đối với bất kỳ khoản tiền gửi nào của bạn từ $10

Nạp tiền qua ngân lượng
$1000
+
}
Bonus vốn giao dịch
+50%
=
Nhận vào tài khoản
$1 500

Các bước nhận bonus

01
Mở tài khoản giao dịch trên trang web WELTRADE
02
Trong phần "Thu ngân - Nạp tiền" chọn hệ thống thanh toán hệ NganLuong
03
Chọn các tài khoản và nhập vào các số tiền được nạp từ $10
04
Hoàn tất việc nạp tiền trên trang web NganLuong
Ủy quyền tài khoản giao dịch của bạn và kiểm tra số tiền thưởng cộng dồn!