11

năm

trên thị trường

scroll up

Các cuộc thi đã qua

Hãy chọn một trong những IB Contest đã kết thúc

Xin chúc mừng những người chiến thắng

{{winers[0].FULL_NAME}}
{{winers[1].FULL_NAME}}
{{winers[2].FULL_NAME}}
# ID Partner Thành phố Số lượng khách hàng thu hút được Khối lượng các giao dịch i * Menampilkan pergantian klien baru yang terdaftar pada periode kontes Ngày đăng ký
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID Partner
Thành phố
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
Số lượng khách hàng thu hút được
{{user.CLIENT_COUNT}}
Khối lượng các giao dịch i * Menampilkan pergantian klien baru yang terdaftar pada periode kontes
{{user.VOLUME}}
Ngày đăng ký {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}