no-fee

Bonus 100%

Hãy nhân đôi tiền gửi của mình và kiếm tiền nhiều hơn!

Hãy lấy bonus của mình
$10 000

Tính bonus ngay sau khi nạp tiền

Hãy làm việc với kim nghạch cao

Bonus đến 10 000 USD vào tài khoản giao dịch

100% bonus trong mỗi lần nạp tiền

Tiền được tính vào trường tín dụng

Làm việc như thế nào?

Nạp tiền vào tài khoản với số tiền từ 200 USD/EUR
Trong mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch với số tiền từ 200 USD/EUD, sẽ được tính thêm bonus tín dụng +100% số tiền nạp.
Bonus tín dụng được tính vào tài khoản
Bonus tín dụng được tính vào trường "Tín dụng" của tài khoản giao dịch (trong khi đó giá trị của trường "Tài khoản" sẽ không thay đổi), và sẽ có thể tăng khối lượng giao dịch đang được thực hiện.
Rút bonus
Khi đạt được số tiền bằng số bonus tín dụng, sẽ được rút bonus tín dụng và tự động đóng các vị trí mở.

Ví dụ: Khi bạn nạp tiền vào tài khoản với số tiền 1000 USD, Bạn sẽ được tính bonus tín dụng với số 1000 USD, sẽ được phản ánh trong trường "Tín dụng". Trong trường hợp nếu thua lỗ trong các giao dịch được mở bằng - 1000 USD, bonus tin dụng sẽ tự động được rút, và các giao dịch được mở sẽ đóng lại. Tài khoản và số tiền trong tài khoản giao dịch trở về không.
CHÚ Ý: Các tài khoản Tiền số MT4 ZuluTrade, Pro không được tham gia vào khuyến mại. Trên tất cả các tài khoản MT5 các bonus tín dụng khi trừ sẽ tính trạng thái Stop Out thực.
scroll up