Nạp tiền không mất phí hoa hồng

Gửi tiền vào tài khoản Weltrade của bạn và nhận được lợi thế nhân đôi

Kiếm gấp đôi với Weltrade: tiết kiệm hoa hồng và tỷ giá hối đoái thuận lợi

Phí nạp tiền

Weltrade
Các nhà môi giới khác
0% 1.1%
0% 0.5%
0% 4.9%
0% 4.9%

Bạn đã nghĩ đến những khoản lỗ khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình không?

Cách hoạt động của Weltrade

1

Giả sử bạn muốn gửi 1 000 EUR vào tài khoản

2

Weltrade hoa hồng 0%, tỷ giá quy đổi 0.83 EUR/USD

1 000 / 0.83 - 0% = $1204.82

Bạn nhận được!

Cách hoạt động của nhà môi giới khác

1

Giả sử bạn muốn gửi 1 000 EUR vào tài khoản

2

Nhà môi giới X hoa hồng 5%, tỷ giá quy đổi 0.85 EUR/USD

1 000 / 0.85 - 5% = $1117.65

Bạn trả phí

Bạn tiết kiệm được strong $58.82 tiền hoa hồng và $28.35 nhờ vào tỷ giá có lợi!
scroll up