Nạp tiền không mất phí hoa hồng

Lợi ích kép khi nạp thêm vào tài khoản tại WELTRADE
Với WELTRADE chỉ có nhận nhiều hơn. Tiết kiệm tiền chính bằng tiền hoa hồng và tỉ giá lợi nhất nào.
Nạp tiền vào tài khoản
Không mất phần trăm hoa hồng
Hệ thống thanh toán
WELTRADE
Các công ty chứng khoán khác
0% 1.1%
0% 0.5%
0% 1.9%
0% 3.2%
0% 0.8%
Đã bao giờ bạn suy nghĩ về việc mất phần trăm hoa hồng mỗi khi nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch chưa?

Tại WELTRADE điều đó như thế nào?

Cho phép, Bạn có 1 000 EUR nạp vào tài khoản
Phần trăm hoa hồng của WELTRADE 0%, tỉ giá nạp 0.94 EUR/USD

Tính toán:
1 000 / 0.94 - 0% = $1063.83
Bạn nhận được

Điều này ở các công ty chứng khoán khác hoạt động như thế nào?

Cho phép, Bạn có 1 000 EUR nạp vào tài khoản
Phí môi giới X 5%, Tỉ giá nạp thêm 0.96 EUR/USD

Tính toán:
1 000 / 0.96 - 5% = $989.58
Bạn trả phí
Do đó với WELTRADE bạn nhận được hơn $74.25
$74.25
Bạn tiết kiệm được strong $52.08 tiền hoa hồng và $22.17 nhờ vào tỷ giá có lợi!
scroll up