scroll up
prize-img

IB Contest

Tham dự vào cuộc thi có thể khả dụng với tất cả các đối tác của công ty! Những người chiến thắng của IB Contest sẽ có tổng quỹ giải thưởng $15 000! Để làm điều này bạn cần thu hút nhiều hơn các khách hàng mới. Người chiến thắng sẽ được xác định bằng doanh thu giao dịch trong giai đoạn tiến hành cuộc thi. Hãy kết nối ngay bây giờ!

Cuộc thi đã kết thúc. Hãy đợi cuộc thi tiếp theo trong thời gian tới. Để xem các kết của cuộc thi trước hãy theo đường link.

Lưu trữcác cuộc thi của đối tác

Nó hoạt động như thế nào?

suitcase

Trở thành đối tác của WELTRADE

suitcase

Thu hút khách hàng mới

suitcase

Bạn nhận được hoa hồng từ mỗi giao dịch của khách hàng

suitcase

Danh sách người tham gia

cup
Place
Prize
{{$index + 1}}
11-20
{{(item | number).replace(',', ' ')}}
calendar
Bắt đầu đăng ký
{{ibContest.dateRegStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} - {{ibContest.dateRegEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}
startup
Bắt đầu cuộc thi
{{ibContest.dateStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} - {{ibContest.dateEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}
trophy
{{ibContest.amountPrizes}}
money
Quỹ giải thưởng
${{(ibContest.prizeFound | number).replace(',', ' ')}}
team
Số lượng người tham gia:
{{ibContest.countUsers}}