WORLD partner contest

WPC2021 — là một cuộc thi hợp tác với các giải thưởng X2. Mỗi người tham gia có thể giành chiến thắng hai lần. Hợp tác với chúng tôi, thu hút khách hàng mới và giành giải thưởng tiền!

Cuộc thi kết thúc. Người chiến thắng được công bố ngày 5 tháng 11 năm 2021

Các đối tác WELTRADE tích cực nhất trở thành những người chiến thắng giải thưởng may mắn

Dành cho đối tác trên toàn thế giới

Chỉ những khách hàng mới được tính

Giải thưởng tiền X2

Cuộc thi kéo dài
3 tháng

Thời lượng

{{ibContest.dateStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} — {{ibContest.dateEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}

Kết quả

{{ibContest.dateStop * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}

Người chiến thắng

{{ibContest.amountPrizes}}

Quỹ giải thưởng

${{(ibContest.prizeFound | number).replace(',', ' ')}}

Bảng xếp hạng

Người chiến thắng

Vị trí
theo khối lượng
Vị trí đặt theo số lượng khách hàng ID đối tác

Khối lượng, lot Chỉ những người đã đăng ký sau khi cuộc thi bắt đầu mới được tính đến

Khách hàng đang hoạt động Chỉ những người đã đăng ký sau khi cuộc thi bắt đầu mới được tính đến

{{user.placeVolume}} - ${{(user.prizeVolume | number).replace(',', ' ')}} - {{user.placeClient}} - ${{(user.prizeClient | number).replace(',', ' ')}} -
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.volume}} {{user.clientCount}}
Dữ liệu được cập {{dataUpdate}} EET
Vị trí
theo khối lượng
ID đối tác

Khối lượng, lot Chỉ những người đã đăng ký sau khi cuộc thi bắt đầu mới được tính đến

{{user.placeVolume}} ${{(user.prizeVolume | number).replace(',', ' ')}}
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.volume}}
Dữ liệu được cập {{dataUpdate}} EET
Vị trí đặt theo số lượng khách hàng ID đối tác

Khách hàng đang hoạt động Chỉ những người đã đăng ký sau khi cuộc thi bắt đầu mới được tính đến

{{user.placeClient}} ${{(user.prizeClient | number).replace(',', ' ')}}
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.clientCount}}
Dữ liệu được cập {{dataUpdate}} EET

Sự thật

15

năm hợp tác

10 000+

các đối tác trên toàn thế giới

20+

tổ chức cuộc thi được

$10M+

trả cho đối tác

Vuốt sang trái và phải để xem ảnh từ các sự kiện trước đây của chúng tôi

Sự kiện đối tác

Điều khoản khuyến mại
scroll up