11

năm

trên thị trường

scroll up

Chương trình tri ân khách hàng

Chương trình tri ân khách hàng, tất cả các khách hàng của chúng tôi đều có thể tham gia chương trình này. Bạn càng làm việc lâu với chúng tôi thì trạng thái của bạn càng cao và bạn nhận được càng nhiều đặc quyền hơn.

Đăng ký tham gia chương trình tri ân khách hàng như thế nào?

1. Đăng ký trên trang web của chúng tôi và mở tài khoản giao dịch
2. Hãy tải và cài đặt nền tảng MT4, sau đó đăng nhập tài khoản giao dịch lên nền tảng
3. Xác nhận số điện thoại di động

Trạng thái được xác nhận như thế nào?

Hệ thống sẽ tự động tính toán doanh thu giao dịch của bạn và vào đầu mỗi tháng sẽ thiết lập trạng thái mới. Bạn càng giao dịch lâu sẽ càng có trạng thái cao và càng có nhiều đặc quyền hơn.

Bronze Silver Gold Platinum V.I.P
0 Lot 5 Lot 50 Lot 150 Lot 300 Lot

Khác với những công ty khác, những trạng thái mà bạn đạt được sẽ được bảo toàn mãi mãi!

Tôi sẽ nhận được những đặc quyền gì?

Ống đựng tiền - dịch vụ rebeyt mới giành cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Hãy nhận tiền thật sau mỗi giao dịch. Trạng thái càng cao bạn sẽ càng kiếm được nhiều hơn!

Bronze Silver Gold Platinum V.I.P
Micro $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25
Premium $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Pro $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50
ZuluTrade $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Crypto*** 3% 6% 9% 12% 15%

* Bảng thanh toán cho 1 lot tiêu chuẩn
** 1 lot trong tài khoản Micro = 0.01 lot tiêu chuẩn
*** Phần trăm hoàn lại phí được chỉ ra

Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại sau mỗi giao dịch không phụ thuộc vào giao dịch đó mang lại lợi nhuận hay thua lỗ. Rebeyt giành cho những loại tài khoản khác nhau là khác nhau. Khi bạn giao dịch thường xuyên trạng thái của bạn sẽ tăng lên và phần trăm tính rebeyt sẽ càng cao, hãy xem bảng ở trên.