no-fee

Tài khoản-demo

Hãy mở tài khoản huấn luyện với số tiền $5 000 000 và hãy rèn luyện mà không mạo hiểm số tiền của mình:

Sử dụng giao diện của nền tảng giao dịch

Ký kết các hợp đồng trong thời gian thực

Ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật

Thử nghiệm các chiến lượng giao dịch trong thực tế

Cảm nhận sự giao động về giá cả tiền tệ

Vì sao nên mở tài khoản-Demo trên Forex?

Không cần phải đầu tư tiền
Số tiền trong tài khoản-demo là $5 000 000
Kiểm tra tính hiểu quả của các chiến lược giao dịch
Đòn bẩy tín dụng đến 1:1000
Hãy mở tài khoản huấn luyện, bạn hãy học cách hoàn thành hợp đồng trên các thị trường tài chính đang hoạt động, bên cạnh đó không mạo hiểm số tiền của mình. Tài khoản-demo - có khả năng hoạt động tuyệt với với các nguyên tắc làm việc của thị trường tiền tệ Forex, chọn chiến lượng giao dịch và tin tưởng vào khả năng của mình, trong thực tế tìm hiểu về các khả năng của terminal giao dịch.
scroll up