weekly-demo-series
live-rec

Lịch kinh tế

Theo dõi tất cả các sự kiện kinh tế quan trọng, các bản tin tức và các chỉ báo thị trường để giúp bạn dự đoán hướng đi của thị trường Forex

Thời gian
Thời gian còn lại
Vùng
Sự kiện/chỉ số
Giá trị
hiện tại
Dự báo
Trước/
Đánh giá
Sự ưu tiên
Thứ hai 18.01.2021
02:00
none
Japan (JPY)
Reuters Tankan Index (Jan)
-1
 
-9
+
03:01
none
UK (GBP)
Rightmove House Price Index
Month
-0,9%
 
-0,6%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Dec)
Year
6,80%
0,30%
-5,00%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Dec)
Month
6,60%
3,60%
3,70%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Trade Balance
6,200B
 
3,930B
+
05:00
none
China (CNY)
Fixed Asset Investment (Dec)
Year
2,9%
3,2%
2,6%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q4)
Quarter
2,6%
3,2%
3,0%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q4)
Year
6,5%
6,1%
4,9%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese GDP YTD (Q4)
Year
2,3%
 
0,7%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Industrial Production YTD (Dec)
Year
2,8%
 
2,3%
+
05:00
none
China (CNY)
Retail Sales (Dec)
Year
4,6%
5,5%
5,0%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Retail Sales YTD (Dec)
Year
-4,78%
 
-5,75%
+
05:00
none
China (CNY)
Industrial Production (Dec)
Year
7,3%
6,9%
7,0%
+
05:00
none
China (CNY)
NBS Press Conference
 
 
 
+
07:30
none
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Nov)
Month
-2,9%
 
6,0%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Nov)
Month
-0,5%
 
0,0%
+
11:00
none
Turkey (TRY)
Budget balance (Dec)
 
 
13,40B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Dec)
Year
-0,2%
-0,1%
-0,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Dec)
Month
0,2%
0,3%
-0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI Ex Tobacco (Dec)
Month
-0,2%
 
-0,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Dec)
Year
-0,3%
-0,3%
-0,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Dec)
Month
0,2%
0,2%
0,0%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Eurogroup Meetings
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Monthly Report
 
 
 
+
16:15
none
Canada (CAD)
Housing Starts (Dec)
228,3K
227,0K
259,9K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases (Nov)
11,78B
 
6,93B
+
16:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Nov)
7,58B
 
7,98B
+
16:30
none
UK (GBP)
BoE Gov Bailey Speaks
 
 
 
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,614%
 
-0,632%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,625%
 
-0,623%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,621%
 
-0,627%
+
Thứ ba 19.01.2021
00:00
none
New Zealand (NZD)
NZIER Business Confidence (Q4)
-6%
 
-40%
+
00:00
none
New Zealand (NZD)
NZIER QSBO Capacity Utilization (Q4)
95,1%
 
92,6%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Dec)
Month
19,2%
 
0,1%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Dec)
Year
3,5%
 
1,4%
+
03:00
none
Australia (AUD)
HIA New Home Sales
Month
91,8%
 
15,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Car Registration (Dec)
Year
-14,9%
 
-8,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Car Registration (Dec)
Month
-13,7%
 
-11,8%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Car Registration (Dec)
Year
9,9%
 
-3,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Car Registration (Dec)
Month
7,3%
 
5,8%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Dec)
Month
0,5%
0,5%
-0,8%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Dec)
Year
-0,3%
-0,3%
-0,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Dec)
Year
-0,7%
-0,7%
-0,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Dec)
Month
0,6%
0,6%
-1,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Dec)
Year
 
 
-1,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
French Car Registration (Dec)
Month
47,8%
 
-26,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
Car Registration (Dec)
Year
-10,9%
 
-27,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
French Car Registration (Dec)
Year
-11,8%
 
-27,0%
+
10:00
none
UK (GBP)
Car Registration (Dec)
Month
16,6%
 
-19,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Dec)
Month
 
 
0,1%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
PPI (Dec)
Month
0,5%
 
-0,1%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
PPI (Dec)
Year
-2,3%
 
-2,7%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Dec)
6,6%
 
6,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance (Nov)
6,766B
 
7,575B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance EU (Nov)
0,09B
 
0,42B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account (Nov)
24,6B
 
26,6B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Nov)
26,8B
 
34,1B
+
12:00
none
USA (USD)
IEA Monthly Report
 
 
 
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Gold Production (Nov)
Year
-7,0%
 
-4,0%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Mining Production (Nov)
-11,6%
-5,0%
-5,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
Labour Productivity (Q3)
4,0%
 
-1,0%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Jan)
-66,4
-68,5
-66,5
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Jan)
61,8
60,0
55,0
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Construction Output (Nov)
Month
1,41%
 
0,47%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment (Jan)
58,3
 
54,4
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Finance Ministers Meeting
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Month Letras Auction
-0,580%
 
-0,850%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales (Nov)
Month
-0,6%
-0,1%
0,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales (Nov)
Month
0,7%
1,0%
1,0%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
 
 
5,5%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
 
 
0,5%
+
18:20
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
4,8%
 
3,9%
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
0,085%
 
0,090%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
0,095%
 
0,090%
+
21:00
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Haldane Speaks
 
 
 
+
Thứ tư 20.01.2021
00:00
none
USA (USD)
US Foreign Buying, T-bonds (Nov)
9,60B
 
-20,10B
+
00:00
none
USA (USD)
Overall Net Capital Flow (Nov)
214,10B
 
-11,10B
+
00:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions (Nov)
149,2B
 
51,9B
+
00:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Nov)
113,30B
 
10,50B
+
02:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Jan)
-4,5%
 
4,1%
+
04:30
none
China (CNY)
PBoC Loan Prime Rate
3,85%
 
3,85%
+
05:05
none
China (CNY)
FDI (Dec)
6,20%
 
6,30%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core CPI MoM (Dec)
Month
0,3%
0,2%
-0,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core CPI (Dec)
Year
1,4%
1,3%
1,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core RPI (Dec)
Year
1,4%
 
1,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core RPI (Dec)
Month
0,6%
 
-0,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
CPI (Dec)
Year
0,6%
0,5%
0,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
CPI (Dec)
Month
0,3%
0,2%
-0,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
CPI, n.s.a (Dec)
109,20
 
108,90
+
10:00
none
UK (GBP)
RPI (Dec)
Month
0,6%
0,5%
-0,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
RPI (Dec)
Year
1,2%
1,2%
0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Dec)
Month
0,8%
0,3%
0,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Dec)
Year
0,2%
-0,3%
-0,5%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Dec)
Year
1,2%
 
1,0%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Dec)
Month
0,1%
 
0,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
PPI Input (Dec)
Year
0,2%
1,0%
-0,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
PPI Input (Dec)
Month
0,8%
0,7%
0,4%
+
10:00
none
UK (GBP)
PPI Output (Dec)
Year
-0,4%
-0,6%
-0,6%
+
10:00
none
UK (GBP)
PPI Output (Dec)
Month
0,3%
0,2%
0,3%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Dec)
Month
0,2%
0,2%
0,2%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Dec)
Year
3,3%
3,3%
3,3%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Dec)
Month
0,2%
0,2%
0,3%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Dec)
Year
3,1%
3,1%
3,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
House Price Index
Year
 
 
2,5%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Dec)
Month
0,4%
0,4%
-0,5%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Dec)
Month
0,3%
0,3%
-0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Dec)
Year
-0,3%
-0,3%
-0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Dec)
Month
0,3%
 
-0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Dec)
Year
-0,4%
 
-0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy & Food (Dec)
Year
0,4%
0,4%
0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy and Food (Dec)
Month
0,3%
0,3%
-0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Dec)
Year
0,2%
0,2%
0,2%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
German 30-Year Bund Auction
-0,130%
 
-0,060%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
 
 
-25
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
2,92%
 
2,88%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-1,9%
 
16,7%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
348,2
 
338,9
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
946,8
 
965,2
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
4.484,2
 
4.706,3
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Dec)
Year
1,5%
 
1,5%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Dec)
Month
-0,4%
 
0,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
CPI (Dec)
Month
-0,2%
 
0,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
CPI (Dec)
Year
0,7%
1,0%
1,0%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
1,8%
 
1,8%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
1,6%
 
1,7%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
2,2%
 
2,1%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
-2,5%
 
-2,6%
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Central Government Debt Stock (Dec)
1.812,1B
 
1.872,1B
+
18:00
none
USA (USD)
NAHB Housing Market Index (Jan)
83
86
86
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Interest Rate Decision
0,25%
0,25%
0,25%
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Monetary Policy Report
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Rate Statement
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
-2,266M
-3,247M
+
19:00
none
USA (USD)
U.S. President Biden Speaks
 
 
 
+
19:00
none
Canada (CAD)
BOC Press Conference
 
 
 
+
19:30
none
USA (USD)
U.S. President Biden Speaks
 
 
 
+
20:00
none
UK (GBP)
BoE Gov Bailey Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
20-Year Bond Auction
1,657%
 
1,470%
+
Thứ năm 21.01.2021
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
2,562M
-0,300M
-5,821M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Nov)
-98,60%
 
-98,20%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Permanent/Long-Term Migration (Nov)
672
 
892
+
02:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Jan)
 
 
4,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Exports (Dec)
Year
2,0%
2,4%
-4,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Imports (Dec)
Year
-11,6%
-14,0%
-11,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Trade Balance (Dec)
751,0B
942,8B
366,1B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
272,4B
 
736,2B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
169,9B
 
512,5B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Trade Balance
0,48T
 
0,55T
+
03:00
none
Australia (AUD)
MI Inflation Expectations
3,4%
 
3,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Employment Change (Dec)
50,0K
50,0K
90,0K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Full Employment Change (Dec)
35,7K
 
84,2K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Participation Rate (Dec)
66,2%
66,2%
66,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Unemployment Rate (Dec)
6,6%
6,7%
6,8%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Dec)
44,00%
 
43,20%
+
05:38
none
Japan (JPY)
BoJ Interest Rate Decision
-0,10%
-0,10%
-0,10%
+
06:00
none
Japan (JPY)
BoJ Monetary Policy Statement
 
 
 
+
06:00
none
Japan (JPY)
BoJ Outlook Report
Year
 
 
 
+
06:00
none
Japan (JPY)
BoJ Press Conference
 
 
 
+
10:00
none
Norway (NOK)
Industrial Confidence (Q4)
3,1
 
2,0
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Jan)
83,3
 
80,1
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Dec)
 
 
4,458B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Business Survey (Jan)
98
94
94
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
CPI (Dec)
Year
-0,70%
 
-0,20%
+
12:00
none
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Nov)
Year
-4,0%
-2,5%
-2,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Nov)
Month
-1,3%
 
3,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Nov)
Year
5,3%
 
1,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Month
-2,00%
 
2,10%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Year
-4,60%
 
-2,00%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
0,00%
 
 
+
12:00
none
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Nov)
Year
 
-2,5%
-1,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Trade Balance
-0,59B
 
-0,65B
+
12:30
none
UK (GBP)
BOE Credit Conditions Survey
 
 
 
+
12:30
none
Russia (RUB)
Budget Balance % of GDP (Apr)
-3,80%
 
0,50%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
-0,027%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
-0,501%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
-0,381%
 
-0,407%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
-0,71%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
-0,60%
 
-0,62%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
-0,66%
 
-0,71%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
German 30-Year Bund Auction
 
 
-0,060%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 15-Year Obligacion Auction
0,366%
 
0,636%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
One-Week Repo Rate (Jan)
17,00%
17,00%
17,00%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Borrowing Rate (Jan)
15,50%
 
15,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Lending Rate (Jan)
18,50%
 
18,50%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
-38
-35
-25
+
15:00
none
Ukraine (UAH)
Interest Rate Decision
6,00%
6,00%
6,00%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
Deposit Facility Rate (Jan)
-0,50%
-0,50%
-0,50%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Interest Rate Decision (Jan)
0,00%
0,00%
0,00%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Marginal Lending Facility
0,25%
 
0,25%
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Interest Rate Decision (Jan)
3,50%
3,50%
3,50%
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Prime Rate (Jan)
7,00%
 
7,00%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
590,4B
 
597,4B
+
16:30
none
USA (USD)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan)
26,5
12,0
9,1
+
16:30
none
USA (USD)
Philly Fed Business Conditions (Jan)
52,8
 
43,1
+
16:30
none
USA (USD)
Philly Fed CAPEX Index (Jan)
35,40
 
23,80
+
16:30
none
USA (USD)
Philly Fed Employment (Jan)
22,5
 
5,6
+
16:30
none
USA (USD)
Philly Fed New Orders (Jan)
30,0
 
1,9
+
16:30
none
USA (USD)
Philly Fed Prices Paid (Jan)
45,40
 
24,90
+
16:30
none
USA (USD)
Building Permits (Dec)
1,709M
1,604M
1,635M
+
16:30
none
USA (USD)
Building Permits (Dec)
Month
4,5%
 
5,9%
+
16:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Dec)
1,669M
1,560M
1,578M
+
16:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Dec)
Month
5,8%
 
3,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
New Housing Price Index (Dec)
Month
0,3%
 
0,6%
+
16:30
none
Canada (CAD)
ADP Nonfarm Employment Change
-28,8K
 
-219,8K
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB Press Conference
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
5.054K
5.400K
5.181K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
900K
910K
926K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
848,00K
 
824,50K
+
17:36
none
Japan (JPY)
BoJ Interest Rate Decision
 
-0,10%
-0,10%
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jan)
-15,5
-15,0
-13,9
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
20,0%
 
0,2%
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
13,4%
 
12,1%
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
0,070%
 
0,075%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
0,080%
 
0,080%
+
21:00
none
USA (USD)
10-Year TIPS Auction
-0,987%
 
-0,867%
+
Thứ sáu 22.01.2021
00:30
none
New Zealand (NZD)
Business NZ PMI (Dec)
48,7
 
55,3
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Quarter
0,5%
0,1%
0,7%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Year
1,4%
1,0%
1,4%
+
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
57,2
 
55,7
+
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
55,8
 
57,0
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI, n.s.a (Dec)
Month
-0,3%
 
-0,5%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (Dec)
Year
-1,0%
-1,1%
-0,9%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (Dec)
Year
-1,2%
 
-0,9%
+
03:01
none
UK (GBP)
GfK Consumer Confidence (Jan)
 
 
-26
+
03:01
none
UK (GBP)
GfK Consumer Confidence (Jan)
-28
-29
-26
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Jan)
49,7
 
50,0
+
03:30
none
Singapore (SGD)
URA Property Index (Q4)
Quarter
2,10%
 
2,10%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales
Month
-4,2%
 
7,1%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI (Jan)
45,7
 
47,2
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Dec)
4,71%
-2,40%
-3,65%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Dec)
3,62%
-2,05%
-0,99%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Dec)
0,960B
0,580B
0,050B
+
10:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Dec)
Year
6,4%
7,0%
5,3%
+
10:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Dec)
Month
0,4%
0,8%
-3,0%
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Dec)
33,38B
27,30B
25,42B
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
40,644B
 
23,572B
+
10:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (Dec)
Month
0,3%
1,2%
-4,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (Dec)
Year
2,9%
4,0%
2,1%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
27,8B
 
29,2B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
258,5B
 
257,1B
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Jan)
51,5
50,5
51,1
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Jan)
47,0
49,0
49,5
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Jan)
46,5
48,5
49,1
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Jan)
50,8
50,3
52,0
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Jan)
57,0
57,5
58,3
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Jan)
46,8
45,3
47,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Jan)
54,7
54,5
55,2
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Jan)
47,5
47,6
49,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Jan)
45,0
44,5
46,4
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI (Jan)
52,9
57,3
57,5
+
12:30
none
UK (GBP)
Services PMI (Jan)
38,8
49,9
49,4
+
12:30
none
UK (GBP)
Composite PMI (Jan)
40,6
50,7
50,4
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core Retail Sales (Nov)
Month
2,1%
0,3%
1,0%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Retail Sales (Nov)
Month
1,3%
0,1%
0,4%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Industrial Production
Month
2,8%
 
1,1%
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Jan)
59,1
56,5
57,1
+
17:45
none
USA (USD)
Markit Composite PMI (Jan)
58,0
 
55,3
+
17:45
none
USA (USD)
Services PMI (Jan)
57,5
53,6
54,8
+
18:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Dec)
6,76M
6,55M
6,71M
+
18:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Dec)
Month
0,7%
-2,0%
-2,2%
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
0,274M
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
1,491M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
-1,975M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,124M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
2,671M
4,786M
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
-187B
-174B
-134B
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
0,110M
 
0,274M
+
19:00
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
0,566M
 
1,491M
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Production
1,373M
 
-0,498M
+
19:00
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
0,391M
 
-0,390M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
0,5%
-0,4%
1,3%
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
-0,260M
2,771M
4,395M
+
19:00
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
4,351M
-1,167M
-3,247M
+
19:00
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
-4,727M
 
-1,975M
+
19:00
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
-0,132M
 
-0,124M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
0,458M
1,214M
4,786M
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,498M
+
19:00
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,390M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
-0,4%
1,3%
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
2,771M
4,395M
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
289
 
287
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
378
 
373
+
23:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
13,7K
 
12,9K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
3,1K
 
3,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
68,1K
 
66,6K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
528,7K
 
542,1K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
508,6K
 
527,7K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
246,6K
 
246,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
31,6K
 
20,4K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
14,0K
 
11,4K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
-1,9K
 
-17,6K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
52,0K
 
52,8K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
226,7K
 
230,9K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
39,0K
 
30,8K
+
23:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
10,3K
 
12,1K
+
23:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
9,4K
 
12,0K
+
23:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
4,9K
 
5,5K
+
23:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
50,0K
 
50,5K
+
23:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
16,0K
 
14,7K
+
23:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
0,9K
 
1,6K
+
23:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
163,5K
 
155,9K
+
Thứ bảy 23.01.2021
15:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jan)
 
-15,0
-13,9
+
scroll up