Lịch kinh tế

Theo dõi tất cả các sự kiện kinh tế quan trọng, các bản tin tức và các chỉ báo thị trường để giúp bạn dự đoán hướng đi của thị trường Forex

Thời gian
Thời gian còn lại
Vùng
Sự kiện/chỉ số
Giá trị
hiện tại
Dự báo
Trước/
Đánh giá
Sự ưu tiên
Thứ hai 08.08.2022
02:50
none
Japan (JPY)
Bank Lending (Jul)
Year
1.8%
 
1.3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Current Account n.s.a. (Jun)
-0.132T
-0.704T
0.128T
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Current Account
0.84T
 
0.01T
+
06:00
none
China (CNY)
Trade Balance (USD) (Jul)
 
89,70B
97,94B
+
06:00
none
New Zealand (NZD)
Inflation Expectations
Quarter
3,1%
 
3,3%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Economy Watchers Current Index (Jul)
43,8
51,6
52,9
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate n.s.a. (Jul)
2,0%
 
2,0%
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate s.a. (Jul)
2,2%
2,2%
2,2%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Manufacturing Production (Jun)
Month
0,3%
 
-2,3%
+
11:00
none
Norway (NOK)
Manufacturing PMI (Jul)
54,6
 
56,0
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
Sentix Investor Confidence (Aug)
-25,2
-24,7
-26,4
+
12:00
none
Singapore (SGD)
Foreign Reserves USD (Jul)
Month
288,2B
 
314,3B
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
0,545%
 
0,453%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
0,053%
 
0,001%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
0,177%
 
0,180%
+
17:00
none
USA (USD)
CB Employment Trends Index (Jul)
117,63
 
118,70
+
18:00
none
USA (USD)
Consumer Inflation Expectations
6,2%
 
6,8%
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
2,580%
 
2,490%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
3,040%
 
2,850%
+
Thứ ba 09.08.2022
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Jul)
Year
-0,5%
 
1,9%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Jul)
Month
-0,2%
 
0,1%
+
02:01
none
UK (GBP)
BRC Retail Sales Monitor (Jul)
Year
1,6%
-1,5%
-1,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
M3 Money Supply (Jul)
2.067,1T
 
2.061,7T
+
02:50
none
Japan (JPY)
M2 Money Stock
Year
3,4%
3,3%
3,3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Aug)
-3,0%
 
-3,0%
+
04:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Confidence (Jul)
7
 
2
+
04:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Survey (Jul)
20
 
13
+
06:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Jul)
 
 
41,6
+
06:35
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
3,040%
 
2,850%
+
06:35
none
Japan (JPY)
30-Year JGB Auction
1,119%
 
1,230%
+
09:00
none
Japan (JPY)
Machine Tool Orders
Year
5,5%
 
17,1%
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 12-Month Letras Auction
0,781%
 
0,687%
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 6-Month Letras Auction
0,449%
 
0,117%
+
12:30
none
UK (GBP)
30-Year Treasury Gilt Auction
2,360%
 
2,531%
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
German 2-Year Schatz Auction
0,580%
 
0,340%
+
13:00
none
USA (USD)
NFIB Small Business Optimism (Jul)
89,9
89,5
89,5
+
15:30
none
USA (USD)
Nonfarm Productivity (Q2)
Quarter
-4,6%
-4,7%
-7,4%
+
15:30
none
USA (USD)
Unit Labor Costs (Q2)
Quarter
10,8%
9,5%
12,7%
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
10,4%
 
15,5%
+
17:00
none
USA (USD)
IBD/TIPP Economic Optimism
38,1
40,2
38,5
+
18:30
none
USA (USD)
52-Week Bill Auction
3,200%
 
2,960%
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Short-Term Energy Outlook
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
3-Year Note Auction
3,202%
 
3,093%
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
2,156M
0,073M
2,165M
+
Thứ tư 10.08.2022
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Jul)
Month
 
0,4%
0,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Jul)
Year
 
8,4%
9,2%
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Jul)
Month
 
0,5%
-0,2%
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Jul)
Year
 
2,9%
2,5%
+
04:30
none
China (CNY)
PPI (Jul)
Year
 
4,8%
6,1%
+
07:00
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Jul)
 
 
41,6
+
09:00
none
Sweden (SEK)
Industrial New Orders (Jun)
Year
 
 
-7,5%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Jul)
Month
 
0,9%
0,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Jul)
Year
 
7,5%
7,6%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Jul)
Year
 
8,5%
8,2%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Jul)
Month
 
0,8%
-0,1%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Core CPI YTD (Jul)
 
3,8%
3,6%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Core Inflation (Jul)
Month
 
0,8%
0,5%
+
09:00
none
Norway (NOK)
CPI (Jul)
Month
 
0,9%
0,9%
+
09:00
none
Norway (NOK)
CPI (Jul)
Year
 
6,3%
6,3%
+
09:00
none
Norway (NOK)
PPI (Jul)
Year
 
 
68,8%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
Industrial Production
Year
 
 
0,2%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
Industrial Production
Month
 
 
0,5%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Unemployment Rate (Jun)
Month
 
 
10,9%
+
10:00
none
Thailand (THB)
Interest Rate Decision
 
0,75%
0,50%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Jul)
Year
 
7,9%
8,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Jul)
Month
 
0,4%
1,2%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI Ex Tobacco (Jul)
Month
 
 
7,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Jul)
Year
 
8,4%
8,5%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Jul)
Month
 
-1,1%
1,2%
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 12-Month BOT Auction
 
 
0,722%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Jul)
 
 
89,3
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
German 30-Year Bund Auction
 
 
1,410%
+
12:30
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Pill Speaks
 
 
 
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
 
 
5,43%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
 
 
1,2%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
 
 
208,4
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
 
 
279,2
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
 
 
640,6
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI (Jul)
Month
 
0,5%
0,7%
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI (Jul)
Year
 
6,1%
5,9%
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI Index (Jul)
 
 
294,35
+
15:30
none
USA (USD)
CPI (Jul)
Month
 
0,2%
1,3%
+
15:30
none
USA (USD)
CPI (Jul)
Year
 
8,7%
9,1%
+
15:30
none
USA (USD)
CPI Index, n.s.a. (Jul)
 
296,67
296,31
+
15:30
none
USA (USD)
CPI Index, s.a (Jul)
 
 
295,33
+
15:30
none
USA (USD)
CPI, n.s.a (Jul)
Month
 
 
1,37%
+
15:30
none
USA (USD)
Real Earnings (Jul)
Month
 
 
-1,0%
+
16:00
none
Ukraine (UAH)
CPI (Jul)
Month
 
 
3,1%
+
17:00
none
USA (USD)
Wholesale Trade Sales (Jun)
Month
 
0,9%
0,5%
+
17:00
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
 
1,9%
1,8%
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
0,073M
4,467M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,174M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
2,214M
+
17:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
0,926M
+
17:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,076M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
-0,667M
-2,400M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,366M
+
17:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
0,023M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
0,7%
-1,2%
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
-0,633M
0,163M
+
18:00
none
USA (USD)
Cleveland CPI (Jul)
Month
 
 
0,7%
+
19:00
none
USA (USD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
49,50
+
19:00
none
Russia (RUB)
CPI (Jul)
Year
 
15,3%
15,9%
+
19:00
none
Russia (RUB)
CPI (Jul)
Month
 
-0,2%
-0,4%
+
19:00
none
Canada (CAD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
Month
 
 
50,35
+
20:00
none
USA (USD)
10-Year Note Auction
 
 
2,960%
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Jul)
 
-194,0B
-89,0B
+
Thứ năm 11.08.2022
01:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Jun)
 
 
26,30%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Permanent/Long-Term Migration (Jun)
 
 
-828
+
02:01
none
UK (GBP)
RICS House Price Balance (Jul)
 
60%
65%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q2)
Quarter
 
0,8%
0,1%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q2)
Year
 
3,7%
4,8%
+
04:00
none
Australia (AUD)
MI Inflation Expectations
 
 
6,3%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Jul)
 
 
41,6
+
08:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Jul)
 
 
6,6%
+
09:30
none
Norway (NOK)
Consumer Confidence (Q3)
 
 
-11,70
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Current Account (USD) (Jun)
 
-3,40B
-6,47B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
218,0B
+
11:00
none
USA (USD)
IEA Monthly Report
 
 
 
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 15-Year BTP Auction
 
 
 
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 3-Year BTP Auction
 
 
1,84%
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
4,230%
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 7-Year BTP Auction
 
 
2,76%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Gold Production (Jun)
Year
 
 
-28,3%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Mining Production (Jun)
 
-5,0%
-7,8%
+
13:00
none
UK (GBP)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
43,3
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
38,80
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
47,48
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
42,53
+
13:00
none
Russia (RUB)
Russia Thomon Reuters IPSOS PCSI (May)
 
 
40,83
+
13:00
none
Turkey (TRY)
Turkey Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
25,7
+
13:00
none
Sweden (SEK)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
Month
 
 
53,22
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
Month
 
 
40,61
+
13:00
none
ZAR (ZAR)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
Month
 
 
38,32
+
14:00
none
USA (USD)
OPEC Monthly Report
 
 
 
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Manufacturing Production (Jun)
Year
 
-2,9%
-2,3%
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Manufacturing Production (Jun)
Month
 
-0,5%
-0,2%
+
15:30
none
USA (USD)
Core PPI (Jul)
Month
 
0,4%
0,4%
+
15:30
none
USA (USD)
Core PPI (Jul)
Year
 
7,6%
8,2%
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Jul)
Month
 
0,2%
1,1%
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Jul)
Year
 
10,4%
11,3%
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.407K
1.416K
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
263K
260K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
254,75K
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Jul)
Month
 
 
0,3%
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Jul)
Year
 
 
6,4%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Trade Balance (Feb)
 
 
21,17B
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
571,2B
+
16:15
none
China (CNY)
New Loans
 
 
2.810,0B
+
16:15
none
China (CNY)
M2 Money Stock
Year
 
 
11,4%
+
16:15
none
China (CNY)
Outstanding Loan Growth
Year
 
 
11,2%
+
16:15
none
China (CNY)
Chinese Total Social Financing
 
 
5.170,0B
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
29B
41B
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
2,210%
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
2,110%
+
20:00
none
USA (USD)
30-Year Bond Auction
 
 
3,115%
+
Thứ sáu 12.08.2022
01:30
none
New Zealand (NZD)
Business NZ PMI (Jul)
 
 
49,7
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
FPI (Jul)
Month
 
 
1,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
37,1B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
-120,3B
+
05:00
none
Japan (JPY)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
37,39
+
05:00
none
China (CNY)
China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
 
 
71,52
+
05:00
none
Australia (AUD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug)
Month
 
 
53,02
+
08:30
none
Eurozone (EUR)
French Unemployment Rate (Q2)
 
7,3%
7,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
Business Investment (Q2)
Year
 
 
8,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
Business Investment (Q2)
Quarter
 
-0,3%
-0,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
U.K. Construction Output (Jun)
Year
 
3,3%
4,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
Construction Output (Jun)
Month
 
-1,5%
1,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP (Q2)
Year
 
2,8%
8,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP (Q2)
Quarter
 
-0,2%
0,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
Industrial Production (Jun)
Year
 
1,6%
1,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
Industrial Production (Jun)
Month
 
-1,3%
0,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Jun)
Year
 
0,9%
2,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Jun)
Month
 
-1,8%
1,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
Trade Balance (Jun)
 
-22,30B
-21,45B
+
09:00
none
UK (GBP)
Trade Balance Non-EU (Jun)
 
 
-10,37B
+
09:00
none
Sweden (SEK)
CPI (Jul)
Year
 
8,7%
8,7%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
CPI (Jul)
Month
 
0,3%
1,4%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
CPIF (CPI at constant interest rates) (Jul)
Month
 
0,9%
1,2%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
CPIF (CPI at constant interest rates) (Jul)
Year
 
8,2%
8,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
Monthly GDP 3M/3M Change
 
 
0,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP
Month
 
-1,2%
0,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
Index of Services
 
-0,4%
0,1%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI (Jul)
Month
 
 
0,8%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Jul)
Month
 
0,3%
0,3%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Jul)
Year
 
6,8%
6,8%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Year
 
 
6,1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Jul)
Year
 
10,8%
10,8%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Jul)
Month
 
-0,2%
-0,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Jul)
Month
 
-0,5%
-0,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Jul)
Year
 
10,8%
10,8%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
End Year CPI Forecast (Aug)
 
 
69,94%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Industrial Production (Jun)
Year
 
6,7%
9,1%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Retail Sales
Month
 
 
1,9%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Retail Sales
Year
 
 
20,8%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
28,5B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
220,0B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance (Jun)
 
0,350B
-0,012B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance EU (Jun)
 
 
0,25B
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP (Q2)
Quarter
 
 
-0,9%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP (Q2)
Year
 
 
-1,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Jun)
Month
 
0,2%
0,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Jun)
Year
 
0,8%
1,6%
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
Gemran Current Account Balance n.s.a (Jun)
 
 
2,5B
+
15:00
none
UK (GBP)
NIESR Monthly GDP Tracker
 
 
0,2%
+
15:30
none
USA (USD)
Export Price Index (Jul)
Month
 
-1,1%
0,7%
+
15:30
none
USA (USD)
Import Price Index (Jul)
Month
 
-1,0%
0,2%
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Aug)
 
 
2,90%
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Aug)
 
48,4
47,3
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Aug)
 
52,5
51,5
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Aug)
 
59,0
58,1
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Aug)
 
 
5,2%
+
19:00
none
USA (USD)
WASDE Report
 
 
 
+
19:00
none
Russia (RUB)
GDP Quarterly (Q2)
Year
 
 
3,5%
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
598
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
764
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-56,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
4,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
-27,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
201,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
253,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
124,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
24,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-125,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
-231,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
1,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
92,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-0,7K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
20,3K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-13,3K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-56,0K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-42,8K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-1,6K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
-13,3K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
-38,8K
+
Thứ bảy 13.08.2022
02:00
none
Australia (AUD)
HIA New Home Sales
Month
 
 
1,9%
+
scroll up