Lịch kinh tế

Theo dõi tất cả các sự kiện kinh tế quan trọng, các bản tin tức và các chỉ báo thị trường để giúp bạn dự đoán hướng đi của thị trường Forex

Thời gian
Thời gian còn lại
Vùng
Sự kiện/chỉ số
Giá trị
hiện tại
Dự báo
Trước/
Đánh giá
Sự ưu tiên
Thứ hai 24.01.2022
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
55.3
 
57.7
+
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
45.0
 
55.1
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Jan)
54,6
55,0
54,3
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI (Jan)
46,6
 
52,1
+
08:00
none
Singapore (SGD)
CPI (Dec)
Year
4,0%
3,8%
3,8%
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Jan)
55,5
55,5
55,6
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Jan)
52,7
54,5
55,8
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Jan)
53,1
55,3
57,0
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Jan)
54,3
49,2
49,9
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Jan)
60,5
57,0
57,4
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Jan)
52,2
48,0
48,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Jan)
59,0
57,5
58,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Jan)
52,4
52,6
53,3
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Jan)
51,2
52,2
53,1
+
12:30
none
UK (GBP)
Composite PMI
53,4
55,0
53,6
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI
56,9
57,7
57,9
+
12:30
none
UK (GBP)
Services PMI
53,3
53,9
53,6
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Monthly Report
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Chicago Fed National Activity (Dec)
-0,15
 
0,44
+
16:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales
Month
0,8%
 
2,6%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,663%
 
-0,632%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,672%
 
-0,650%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,670%
 
-0,646%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
5,1%
 
5,8%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
19,3%
 
0,1%
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Jan)
55,0
56,7
57,7
+
17:45
none
USA (USD)
Markit Composite PMI (Jan)
50,8
 
57,0
+
17:45
none
USA (USD)
Services PMI (Jan)
50,9
55,0
57,6
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
0,190%
 
0,170%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
0,380%
 
0,365%
+
21:00
none
USA (USD)
2-Year Note Auction
0,990%
 
0,769%
+
Thứ ba 25.01.2022
03:30
none
Australia (AUD)
CPI (Q4)
Quarter
1,3%
1,0%
0,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI (Q4)
Year
3,5%
3,2%
3,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI Index Number (Q4)
121,30
 
119,70
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Confidence (Dec)
-12
 
12
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Survey (Dec)
8
 
12
+
03:30
none
Australia (AUD)
Trimmed Mean CPI (Q4)
Year
2,6%
2,4%
2,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Trimmed Mean CPI (Q4)
Quarter
1,0%
0,7%
0,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Weighted mean CPI (Q4)
Year
2,7%
2,3%
2,2%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Weighted mean CPI (Q4)
Quarter
0,9%
0,7%
0,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
BoJ Core CPI
Year
0,9%
0,7%
0,8%
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Dec)
16,10B
15,22B
14,00B
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
 
 
36,980B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Capacity Utilization (Jan)
77,6%
 
78,7%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Manufacturing Confidence (Jan)
109,5
 
106,1
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish PPI
Year
35,9%
 
32,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Business Expectations (Jan)
95,2
93,0
92,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Current Assessment (Jan)
96,1
96,3
96,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Ifo Business Climate Index (Jan)
95,7
94,7
94,8
+
13:45
none
UK (GBP)
10-Year Treasury Gilt Auction
 
 
0,918%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
24
22
24
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
15,6%
 
15,2%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Year
17,5%
 
17,4%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Month
1,1%
1,1%
1,1%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
362,4
 
358,4
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Nov)
Month
1,2%
0,9%
1,0%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
Month
1,0%
 
0,8%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
Year
18,3%
18,0%
18,5%
+
18:00
none
USA (USD)
CB Consumer Confidence (Jan)
113,8
111,8
115,2
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Manufacturing Index (Jan)
8
14
16
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Manufacturing Shipments (Jan)
14
 
12
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Services Index (Jan)
4
 
12
+
19:30
none
USA (USD)
52-Week Bill Auction
0,630%
 
0,390%
+
21:00
none
USA (USD)
5-Year Note Auction
1,533%
 
1,263%
+
Thứ tư 26.01.2022
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
-0,872M
-0,400M
1,404M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Exports (Dec)
 
 
5,86B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Imports (Dec)
 
 
6,73B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (Dec)
Year
 
 
-6.040M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (Dec)
Month
 
-700M
-864M
+
02:50
none
Japan (JPY)
BoJ Summary of Opinions
 
 
 
+
02:50
none
Japan (JPY)
Corporate Services Price Index (CSPI)
Year
1,1%
1,0%
1,1%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
1,2%
 
-0,4%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Year
15,6%
12,0%
14,1%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Month
4,3%
0,9%
1,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Coincident Indicator
Month
3,0%
3,8%
1,1%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
103,2
 
101,5
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
Month
1,7%
 
1,5%
+
09:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
Month
 
 
1,5%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Trade Balance (Dec)
-5,50B
 
0,60B
+
10:00
none
Sweden (SEK)
PPI (Dec)
Year
20,1%
 
16,9%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
PPI (Dec)
Month
2,8%
 
1,3%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Confidence (Jan)
99
98
100
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
ZEW Expectations (Jan)
9,5
 
-10,8
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (Dec)
4,74B
 
4,22B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
 
 
0,30%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
-0,080%
 
-0,090%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Italian 2-Year CTZ Auction
 
 
-0,260%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
France Jobseekers Total
3.075,0K
 
3.087,8K
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Italian 2-Year CTZ Auction
-0,130%
 
-0,260%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
3,72%
 
3,64%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-7,1%
 
2,3%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
300,1
 
305,7
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
551,7
 
593,7
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
1.989,4
 
2.276,3
+
16:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales (Nov)
Month
0,0%
 
1,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Trade Balance (Dec)
-100,96B
-96,10B
-98,04B
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Inventories Ex Auto (Dec)
3,6%
 
1,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
2,1%
1,3%
1,7%
+
18:00
none
USA (USD)
New Home Sales (Dec)
Month
11,9%
 
11,7%
+
18:00
none
USA (USD)
New Home Sales (Dec)
811K
760K
725K
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Monetary Policy Report
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Rate Statement
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Interest Rate Decision
0,25%
0,25%
0,25%
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
2,377M
-0,728M
0,515M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
0,044M
 
-0,120M
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
-0,695M
 
0,021M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
-1,823M
 
-1,314M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
0,028M
 
-0,060M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
-2,798M
-1,260M
-1,431M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
0,229M
 
0,114M
+
18:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
-0,607M
 
0,247M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
-0,4%
-0,4%
-0,3%
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
1,297M
2,548M
5,873M
+
19:00
none
Canada (CAD)
BOC Press Conference
 
 
 
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Year
28,5%
 
29,2%
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Month
0,8%
 
2,7%
+
22:00
none
USA (USD)
FOMC Statement
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
Fed Interest Rate Decision
0,25%
0,25%
0,25%
+
22:30
none
USA (USD)
FOMC Press Conference
 
 
 
+
Thứ năm 27.01.2022
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Year
5,9%
5,7%
4,9%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Quarter
1,4%
1,3%
2,2%
+
02:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
0,0%
 
0,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
-107,1B
 
935,4B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
10,2B
 
-11,3B
+
03:30
none
Australia (AUD)
Export Price Index (Q4)
Quarter
3,5%
 
6,2%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Import Price Index (Q4)
Quarter
5,8%
1,4%
5,4%
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Industrial profit (Dec)
Year
4,20%
 
9,00%
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Industrial profit YTD (Dec)
34,3%
 
38,0%
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Dec)
3,693B
5,230B
6,099B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
GfK German Consumer Climate (Feb)
-6,7
-7,8
-6,9
+
10:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate (Nov)
3,5%
 
3,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Unemployment Rate (Q4)
13,33%
14,20%
14,57%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Exports (Dec)
Month
24,8%
 
25,0%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Imports (Dec)
Month
19,3%
 
20,0%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Trade Balance
-47,9B
 
-11,6B
+
12:01
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Month
2,40%
 
2,90%
+
12:01
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Year
22,20%
 
17,00%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Dec)
Year
10,8%
10,2%
9,6%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Dec)
Month
1,3%
0,8%
1,4%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 6-Month BOT Auction
-0,488%
 
-0,563%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Jan)
28
13
8
+
14:00
none
Turkey (TRY)
CBRT Inflation Report
 
 
 
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Interest Rate Decision (Jan)
4,00%
4,00%
3,75%
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Prime Rate (Jan)
7,50%
 
7,25%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
639,6B
 
638,2B
+
16:30
none
USA (USD)
Core Durable Goods Orders (Dec)
Month
0,4%
0,4%
1,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Prices (Q4)
4,90%
4,90%
4,60%
+
16:30
none
USA (USD)
Durable Goods Orders (Dec)
Month
-0,9%
-0,5%
3,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Durables Excluding Defense (Dec)
Month
0,1%
 
2,7%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP (Q4)
Quarter
6,9%
5,5%
2,3%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Price Index (Q4)
Quarter
7,0%
6,0%
5,9%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Sales (Q4)
1,9%
 
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Orders Non Defense Ex Air (Dec)
Month
0,0%
0,4%
0,3%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Prices (Q4)
6,5%
 
5,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Consumer Spending (Q4)
3,3%
 
2,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
1.675K
1.650K
1.624K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
260K
260K
290K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
247,00K
 
232,00K
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales (Dec)
Month
-3,8%
-0,2%
-2,3%
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales Index (Dec)
117,7
 
122,3
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
-219B
-216B
-206B
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Composite Index (Jan)
24
 
22
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Manufacturing Index (Jan)
20
 
11
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
0,035%
 
0,040%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
0,140%
 
0,085%
+
21:00
none
USA (USD)
7-Year Note Auction
1,769%
 
1,480%
+
Thứ sáu 28.01.2022
00:00
none
New Zealand (NZD)
ANZ Commodity Price Index
Month
 
 
-0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Tokyo Core CPI (Jan)
Year
0,2%
0,3%
0,5%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Tokyo CPI (Jan)
Year
0,5%
 
0,8%
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI Tokyo Ex Food and Energy (Jan)
Month
-0,3%
 
0,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
PPI (Q4)
Year
3,7%
 
2,9%
+
03:30
none
Australia (AUD)
PPI (Q4)
Quarter
1,3%
0,9%
1,1%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
URA Property Index (Q4)
Quarter
5,00%
 
5,00%
+
05:30
none
Singapore (SGD)
Unemployment Rate (Q4)
2,4%
 
2,6%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French GDP (Q4)
Quarter
0,7%
0,5%
3,1%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Spending (Dec)
Month
0,2%
0,2%
0,9%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French GDP
Year
5,4%
 
3,5%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP (Q4)
Quarter
1,4%
1,0%
1,8%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP (Q4)
Year
6,2%
5,4%
4,7%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Household Lending Growth (Dec)
Year
6,8%
 
6,6%
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core Retail Sales (Dec)
Month
-3,1%
-0,8%
0,9%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Economic Confidence Index (Jan)
100,80
 
98,20
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Dec)
Year
3,3%
 
6,1%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Dec)
Month
-4,4%
 
0,8%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Dec)
7,3%
 
7,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Dec)
Month
0,1%
2,0%
3,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Dec)
Year
24,0%
26,4%
24,7%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
32,8B
 
32,4B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
244,8B
 
245,7B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French PPI (Dec)
Month
1,0%
 
3,9%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Consumer Confidence (Jan)
90,1
 
98,3
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Manufacturing Confidence (Jan)
121,3
 
126,4
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
KOF Leading Indicators (Jan)
107,8
106,3
107,2
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q4)
Quarter
2,0%
1,4%
2,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q4)
Year
5,2%
4,5%
3,4%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Business Confidence
111
 
116
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP
Year
4,8%
4,7%
5,5%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP
Quarter
0,2%
0,8%
0,6%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Change (Jan)
81,89K
 
81,46K
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate n.s.a. (Jan)
2,60%
 
2,20%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
M3 Money Supply (Dec)
Year
6,9%
6,8%
7,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Loans to Non Financial Corporations (Dec)
4,2%
 
2,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Business Confidence (Jan)
113,9
115,3
115,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Consumer Confidence (Jan)
114,2
116,5
117,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Dec)
Year
22,6%
 
22,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Dec)
Month
0,8%
 
1,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German GDP (Q4)
Quarter
-0,7%
-0,3%
1,7%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German GDP (Q4)
Year
1,4%
1,8%
2,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Private Sector Loans
Year
4,1%
4,2%
4,2%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business and Consumer Survey (Jan)
112,7
114,5
113,8
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business Climate (Jan)
1,81
 
1,78
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jan)
-8,5
-8,5
-8,4
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Inflation Expectation (Jan)
38,4
 
36,6
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Selling Price Expectations (Jan)
47,7
 
48,0
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Services Sentiment (Jan)
9,1
10,3
10,9
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Sentiment (Jan)
13,9
15,0
14,6
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Italian 10-Year BTP Auction
1,39%
 
1,02%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Italian 5-Year BTP Auction
0,50%
 
0,19%
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Business Confidence
6,7
 
5,9
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Dec)
Year
4,9%
4,8%
4,7%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Dec)
Month
0,5%
0,5%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Benefits (Q4)
Quarter
0,90%
 
0,90%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Cost Index (Q4)
Quarter
1,0%
1,2%
1,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Wages (Q4)
Quarter
1,10%
 
1,50%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Price index (Dec)
Year
5,8
 
5,7
+
16:30
none
USA (USD)
PCE price index (Dec)
Month
0,4%
 
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Income (Dec)
Month
0,3%
0,5%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Spending (Dec)
Month
-0,6%
-0,6%
0,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Personal Consumption (Dec)
Month
-1,0%
 
-0,2%
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
3,10%
3,10%
2,90%
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Jan)
64,1
65,8
68,3
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Jan)
67,2
68,7
70,6
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Jan)
72,0
73,2
74,2
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Jan)
4,9%
4,9%
4,8%
+
19:00
none
Canada (CAD)
Budget Balance (Nov)
-1,44B
 
-3,68B
+
19:00
none
Canada (CAD)
Budget Balance (Nov)
Year
-73,70B
 
-72,25B
+
20:00
none
USA (USD)
Dallas Fed PCE (Dec)
3,90%
 
4,40%
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
495
 
491
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
610
 
604
+
23:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
-7,8K
 
-0,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
1,9K
 
1,9K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
26,5K
 
22,3K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
439,1K
 
388,1K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
373,4K
 
385,8K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
220,2K
 
194,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
30,1K
 
30,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
-124,5K
 
-118,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
226,8K
 
125,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
32,1K
 
29,7K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
148,9K
 
128,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
11,7K
 
4,8K
+
23:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
12,3K
 
7,5K
+
23:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
-8,8K
 
-10,8K
+
23:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
-83,3K
 
-88,5K
+
23:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
-68,3K
 
-80,9K
+
23:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
-10,8K
 
-8,3K
+
23:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
3,9K
 
6,4K
+
23:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
31,6K
 
24,6K
+
Chủ nhật 30.01.2022
04:00
none
China (CNY)
 
 
52,2
+
04:00
none
China (CNY)
 
50,0
50,3
+
04:00
none
China (CNY)
 
 
52,7
+
04:45
none
China (CNY)
 
50,4
50,9
+
scroll up