Lịch kinh tế

Theo dõi tất cả các sự kiện kinh tế quan trọng, các bản tin tức và các chỉ báo thị trường để giúp bạn dự đoán hướng đi của thị trường Forex

Thời gian
Thời gian còn lại
Vùng
Sự kiện/chỉ số
Giá trị
hiện tại
Dự báo
Trước/
Đánh giá
Sự ưu tiên
Thứ hai 28.11.2022
02:00
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales (Oct)
Month
-0,2%
0,5%
0,6%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Oct)
-4,40%
6,00%
7,80%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Oct)
-2,10%
10,00%
15,60%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
-0,600B
-1,150B
-0,850B
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Oct)
 
6,00%
7,80%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Oct)
 
10,00%
15,60%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
 
-1,150B
-0,850B
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core Retail Sales (Oct)
Month
-0,3%
 
0,1%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Exports (Oct)
Month
-10,4%
 
-9,1%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Imports (Oct)
Month
-11,9%
 
-7,8%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Trade Balance
-20,9B
 
-44,9B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
M3 Money Supply (Oct)
Year
5,1%
6,2%
6,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Loans to Non Financial Corporations (Oct)
8,9%
 
8,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Private Sector Loans
Year
4,2%
4,5%
4,4%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Nov)
-19
2
18
+
14:25
none
Eurozone (EUR)
ECB McCaul Speaks
 
 
 
+
16:30
none
Canada (CAD)
Current Account (Q3)
-11,1B
6,6B
2,7B
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
2,346%
 
2,275%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
1,500%
 
1,341%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
1,927%
 
1,838%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
Dallas Fed Mfg Business Index (Nov)
-14,4
 
-19,4
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
4,285%
 
4,220%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
4,550%
 
4,520%
+
20:00
none
USA (USD)
FOMC Member Bullard Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
FOMC Member Williams Speaks
 
 
 
+
20:10
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-39,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
6,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
2,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
301,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
274,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
82,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
-2,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-152,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
-177,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
13,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
87,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-18,5K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-46,7K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-75,3K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-6,4K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
107,6K
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
-35,9K
 
-32,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
6,7K
 
6,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
3,1K
 
9,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
248,8K
 
252,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
252,5K
 
278,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
116,1K
 
126,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
3,0K
 
-5,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
-170,9K
 
-152,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
-191,5K
 
-202,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
16,8K
 
17,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
70,2K
 
76,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
-27,5K
 
-22,5K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
-11,7K
 
-12,9K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
-14,5K
 
-16,8K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
-42,8K
 
-44,7K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
-64,9K
 
-65,8K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
-4,3K
 
-6,6K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
123,1K
 
112,7K
+
Thứ ba 29.11.2022
02:30
none
Japan (JPY)
Jobs/applications ratio (Oct)
1,35
1,35
1,34
+
02:30
none
Japan (JPY)
Unemployment Rate (Oct)
2,6%
2,5%
2,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Retail Sales (Oct)
Year
4,3%
5,0%
4,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Large Retailers' Sales
Month
0,2%
 
1,5%
+
06:35
none
Japan (JPY)
2-Year JGB Auction
-0,029%
 
-0,031%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
M3 Money Supply (Oct)
Year
9,82%
8,25%
8,75%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
Private Sector Credit (Oct)
9,34%
8,15%
9,74%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Oct)
Year
-7,7%
 
-5,4%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Oct)
Month
-1,3%
 
-0,6%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Trade Balance (Oct)
-9,50B
 
-1,40B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Economic Confidence Index (Nov)
96,90
 
97,10
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Trade Balance (Oct)
-7,87B
 
-9,60B
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Quarter
0,6%
0,7%
1,4%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Quarter
 
 
0,7%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Year
2,5%
2,6%
4,2%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Consumer Confidence (Nov)
55,8
 
50,2
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Manufacturing Confidence (Nov)
104,2
 
104,8
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
GDP (Q3)
Year
0,5%
1,0%
2,2%
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
GDP (Q3)
Quarter
0,2%
0,3%
0,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Nov)
Year
6,6%
7,5%
7,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI
Year
6,8%
7,4%
7,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI
Month
-0,1%
 
0,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP
Year
6,6%
7,5%
7,3%
+
11:10
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Sep)
Year
18,00%
 
22,90%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Sep)
Month
-1,20%
 
3,40%
+
12:30
none
UK (GBP)
BoE Consumer Credit (Oct)
0,769B
0,900B
0,608B
+
12:30
none
UK (GBP)
M4 Money Supply (Oct)
Month
0,0%
0,8%
2,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Mortgage Approvals (Oct)
58,98K
60,20K
65,97K
+
12:30
none
UK (GBP)
Mortgage Lending (Oct)
3,97B
5,02B
5,88B
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Unemployment Rate (Q3)
32,90%
33,40%
33,90%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Unemployment (Q3)
7,700M
 
8,000M
+
12:30
none
UK (GBP)
Net Lending to Individuals
4,7B
6,7B
6,5B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business and Consumer Survey (Nov)
93,7
93,5
92,7
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business Climate (Nov)
0,54
 
0,74
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Nov)
-23,9
-23,9
-23,9
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Inflation Expectation (Nov)
30,1
 
37,3
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Selling Price Expectations (Nov)
40,4
 
44,8
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Services Sentiment (Nov)
2,3
2,0
2,1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Sentiment (Nov)
-2,0
-0,5
-1,2
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 10-Year BTP Auction
3,96%
 
4,24%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 5-Year BTP Auction
 
 
3,48%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (Oct)
 
 
-5,44B
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Business Confidence
-7,7
 
-4,2
+
15:28
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Oct)
Year
28,0%
 
41,7%
+
15:28
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Oct)
Month
-3,3%
 
2,7%
+
15:35
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Mann
 
 
 
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Month
-0,5%
-0,2%
0,9%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Year
10,0%
10,4%
10,4%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Month
0,0%
0,1%
1,1%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Year
11,3%
11,3%
11,6%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP Implicit Price (Q3)
Quarter
-1,40%
 
3,20%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Q3)
Quarter
0,7%
0,4%
0,8%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Q3)
Year
3,93%
 
4,66%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Sep)
Month
0,1%
0,1%
0,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP Annualized (Q3)
Quarter
2,9%
1,5%
3,2%
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Schnabel Speaks
 
 
 
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
10,4%
 
7,5%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
Year
11,0%
 
12,0%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
Month
0,1%
-1,2%
-0,7%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
392,3
 
392,0
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Sep)
Month
-1,2%
-1,2%
-1,3%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
Month
-1,5%
-0,7%
-1,6%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
Year
10,4%
10,8%
13,1%
+
18:00
none
USA (USD)
CB Consumer Confidence (Nov)
100,2
100,0
102,2
+
18:00
none
UK (GBP)
BoE Gov Bailey Speaks
 
 
 
+
18:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Vice Chairman Schlegel Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
Dallas Fed Services Revenues (Nov)
5,5
 
8,5
+
18:30
none
USA (USD)
Texas Services Sector Outlook (Nov)
-11,0
 
-13,6
+
19:30
none
USA (USD)
52-Week Bill Auction
4,555%
 
4,505%
+
Thứ tư 30.11.2022
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
-7,850M
-2,487M
-4,819M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Building Consents (Oct)
Month
-10,7%
 
3,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Oct)
Month
-2,6%
-1,5%
-1,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production forecast 1m ahead (Nov)
Month
3,3%
 
-0,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production forecast 2m ahead (Dec)
Month
2,4%
 
0,8%
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
ANZ Business Confidence (Nov)
-57,1
 
-42,7
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
NBNZ Own Activity (Nov)
-13,7%
 
-2,5%
+
03:00
none
Australia (AUD)
RBA Kearns Speaks
 
 
 
+
03:01
none
UK (GBP)
BRC Shop Price Index
Year
7,4%
 
6,6%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Construction Work Done (Q3)
Quarter
2,2%
1,5%
-3,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Housing Credit (Oct)
0,4%
 
0,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private House Approvals (Oct)
-2,2%
 
-7,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private Sector Credit (Oct)
Month
0,6%
0,6%
0,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Building Approvals (Oct)
Month
-6,0%
-1,8%
-8,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI
Quarter
 
 
1,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI
Year
6,9%
7,4%
7,3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI Index Number
 
 
128,40
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Composite PMI (Nov)
47,1
 
49,0
+
04:30
none
China (CNY)
Manufacturing PMI (Nov)
48,0
49,0
49,2
+
04:30
none
China (CNY)
Non-Manufacturing PMI (Nov)
46,7
48,0
48,7
+
05:00
none
Singapore (SGD)
Bank Lending
826,1B
 
838,8B
+
07:00
none
Thailand (THB)
Industrial Production (Oct)
Year
-3,71%
1,20%
3,34%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Construction Orders (Oct)
Year
7,9%
 
36,6%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Housing Starts (Oct)
Year
-1,8%
-1,3%
1,1%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Current account (Oct)
0,800B
 
0,600B
+
09:30
none
Thailand (THB)
Exports (Oct)
Year
-3,60%
 
8,40%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Imports (Oct)
Year
5,40%
 
20,50%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Private Consumption (Oct)
Month
-0,6%
 
-0,2%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Private Investment (Oct)
Month
-2,3%
 
-0,7%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Trade account (Oct)
1,70B
 
1,90B
+
10:00
none
Thailand (THB)
Interest Rate Decision
1,25%
1,25%
1,00%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Month
 
-1,7%
-0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Year
 
22,7%
29,8%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
GDP (Q3)
Year
3,9%
4,0%
7,7%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Spending (Oct)
Month
-2,8%
-0,6%
1,3%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French GDP (Q3)
Quarter
0,2%
0,2%
0,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French PPI (Oct)
Month
-0,1%
 
1,0%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Month
0,4%
0,4%
1,0%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Year
6,2%
6,2%
6,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Month
-0,5%
0,4%
1,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Year
7,1%
7,1%
7,1%
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
KOF Leading Indicators (Nov)
89,5
91,3
90,9
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Retail Sales (Oct)
Year
1,0%
 
0,4%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
 
 
 
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
M3 Money Supply (Oct)
-2,2%
 
-0,8%
+
11:30
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Pill Speaks
 
 
 
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment Change (Nov)
17K
13K
9K
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment Rate (Nov)
5,6%
5,5%
5,5%
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment (Nov)
2,538M
 
2,518M
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment n.s.a. (Nov)
2,434M
 
2,442M
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian GDP (Q3)
Year
2,6%
2,6%
4,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian GDP (Q3)
Quarter
0,5%
0,5%
1,1%
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
ZEW Expectations (Nov)
-57,5
 
-53,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Current account (Sep)
0,36B
 
-0,11B
+
12:00
none
Norway (NOK)
Central Bank Currency Purchase (Dec)
1.900,0M
 
3.700,0M
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Nov)
Month
0,5%
0,2%
3,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Nov)
Year
11,8%
11,3%
11,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Nov)
Year
12,5%
12,0%
12,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Nov)
Month
0,6%
0,2%
3,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Nov)
Year
10,0%
10,4%
10,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI, n.s.a (Nov)
120,92
 
121,03
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy & Food (Nov)
Year
6,6%
6,3%
6,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI
Month
0,0%
0,6%
0,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI
Year
5,0%
5,0%
5,0%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI
Month
-0,1%
0,2%
1,5%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy and Food
Month
0,2%
 
0,7%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
1,950%
 
2,250%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Trade Balance (Oct)
-4,31B
16,85B
19,70B
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
6,49%
 
6,67%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-0,8%
 
2,2%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
181,0
 
174,4
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
208,1
 
209,8
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
325,5
 
373,6
+
16:15
none
USA (USD)
ADP Nonfarm Employment Change (Nov)
127K
200K
239K
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Prices (Q3)
4,60%
4,50%
4,70%
+
16:30
none
USA (USD)
Corporate Profits (Q3)
Quarter
-0,2%
3,1%
6,2%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP (Q3)
Quarter
2,9%
2,7%
2,6%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Price Index (Q3)
Quarter
4,3%
4,1%
9,0%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Sales (Q3)
4,0%
3,3%
1,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Trade Balance (Oct)
-99,00B
-90,20B
-92,22B
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Prices (Q3)
4,3%
4,2%
7,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Consumer Spending (Q3)
1,7%
1,4%
2,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Inventories Ex Auto (Oct)
-0,4%
-0,2%
-0,9%
+
16:30
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
0,8%
0,5%
0,6%
+
17:45
none
USA (USD)
Chicago PMI (Nov)
37,2
47,0
45,2
+
18:00
none
USA (USD)
JOLTs Job Openings (Oct)
10,334M
10,300M
10,687M
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales (Oct)
Month
-4,6%
-5,0%
-8,7%
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales Index (Oct)
77,1
 
80,8
+
18:00
none
USA (USD)
M2 Money Supply
Month
 
 
21,42T
+
18:00
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Oct)
 
 
110,9
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
-12,580M
-2,758M
-3,691M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
0,228M
 
0,258M
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
-1,732M
 
1,124M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
-0,415M
-0,697M
-0,887M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
0,200M
 
0,014M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
3,547M
1,457M
1,718M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
0,196M
 
-0,625M
+
18:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
-0,729M
 
0,961M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
1,3%
0,2%
1,0%
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
2,769M
1,625M
3,058M
+
19:00
none
Russia (RUB)
Russian Real Wage Growth (Sep)
Year
-1,4%
-1,8%
-1,2%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Retail Sales (Oct)
Year
-9,7%
-9,8%
-9,8%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Unemployment Rate (Oct)
3,9%
4,1%
3,9%
+
20:25
none
Russia (RUB)
GDP Monthly (Oct)
Year
-4,4%
 
-4,5%
+
20:35
none
USA (USD)
Fed Governor Cook Speaks
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
Fed Chair Powell Speaks
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
Beige Book
 
 
 
+
22:18
none
Ukraine (UAH)
Current Account (USD) (Oct)
7,828B
 
8,521B
+
Thứ năm 01.12.2022
00:30
none
Australia (AUD)
AIG Manufacturing Index (Nov)
44,7
 
49,6
+
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
51,3
51,5
52,7
+
02:50
none
Japan (JPY)
Capital Spending (Q3)
Year
9,8%
6,4%
4,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
-51,2B
 
-527,1B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
442,9B
 
4,4B
+
03:30
none
Australia (AUD)
Building Capital Expenditure (Q3)
Month
0,5%
 
-2,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Plant/Machinery Capital Expenditure (Q3)
Quarter
-1,6%
 
2,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private New Capital Expenditure (Q3)
Quarter
-0,6%
1,5%
0,0%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Nov)
49,0
49,4
49,4
+
04:30
none
Japan (JPY)
BoJ Board Member Noguchi Speaks
 
 
 
+
04:45
none
China (CNY)
Caixin Manufacturing PMI (Nov)
49,4
48,9
49,2
+
06:35
none
Japan (JPY)
10-Year JGB Auction
0,250%
 
0,248%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Household Confidence (Nov)
28,6
30,3
29,9
+
08:30
none
Australia (AUD)
Commodity Prices
Year
19,1%
 
31,6%
+
09:00
none
Russia (RUB)
S&P Global Manufacturing PMI (Nov)
53,2
 
50,7
+
09:00
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Retail Sales (Oct)
Month
-2,8%
-0,6%
1,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Retail Sales (Oct)
Year
-5,0%
-2,8%
-0,9%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Manufacturing PMI (Nov)
45,70
 
46,40
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI (Nov)
Year
4,4%
5,8%
7,2%
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI (Nov)
Month
-1,4%
-0,3%
-0,9%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Manufacturing PMI (Nov)
45,8
 
46,6
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
Retail Sales (Oct)
Year
-2,5%
3,5%
2,6%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
CPI (Nov)
Month
0,0%
0,1%
0,1%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
CPI (Nov)
Year
3,0%
3,0%
3,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's Enria Speaks
 
 
 
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
Spanish Manufacturing PMI (Nov)
45,7
45,6
44,7
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
procure.ch PMI (Nov)
53,9
54,0
54,9
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Retail Sales (Oct)
Year
3,9%
 
-1,4%
+
11:45
none
Eurozone (EUR)
Italian Manufacturing PMI (Nov)
48,4
47,0
46,5
+
11:50
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Nov)
48,3
49,1
47,2
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Nov)
46,2
46,7
45,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Monthly Unemployment Rate (Oct)
7,8%
8,0%
7,9%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Manufacturing PMI (Nov)
51,2
 
52,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Nov)
47,1
47,3
46,4
+
12:00
none
ZAR (ZAR)
Manufacturing PMI
52,6
 
50,0
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI (Nov)
46,5
46,2
46,2
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 15-Year Obligacion Auction
3,130%
 
3,260%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Unemployment Rate (Oct)
6,5%
6,6%
6,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
2,19%
 
2,76%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Car Registration (Nov)
Year
 
 
14,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French Car Registration (Nov)
Year
 
 
5,5%
+
13:10
none
UK (GBP)
30-Year Treasury Gilt Auction
3,411%
 
4,409%
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
2,38%
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
2,21%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales (Nov)
Year
18,20%
 
11,40%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales (Nov)
49,41K
 
45,97K
+
15:30
none
USA (USD)
Challenger Job Cuts (Nov)
76,835K
 
33,843K
+
15:30
none
USA (USD)
Challenger Job Cuts
Year
416,5%
 
48,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
567,5B
 
568,8B
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Oct)
Year
5,0%
5,0%
5,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Oct)
Month
0,2%
0,3%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Price index (Oct)
Year
6,0%
6,0%
6,3%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE price index (Oct)
Month
0,3%
0,5%
0,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Income (Oct)
Month
0,7%
0,4%
0,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Spending (Oct)
Month
0,8%
0,8%
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Personal Consumption (Oct)
Month
0,5%
 
0,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Labor Productivity (Q3)
Quarter
0,6%
0,3%
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
1.608K
1.573K
1.551K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
225K
235K
241K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
228,75K
 
227,00K
+
17:25
none
USA (USD)
Fed Logan Speaks
 
 
 
+
17:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing PMI (Nov)
49,6
 
48,8
+
17:30
none
USA (USD)
FOMC Member Bowman Speaks
 
 
 
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Nov)
47,7
47,6
47,6
+
18:00
none
USA (USD)
Construction Spending (Oct)
Month
-0,3%
-0,3%
0,1%
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing Employment (Nov)
48,4
 
50,0
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing New Orders Index (Nov)
47,2
 
49,2
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing PMI (Nov)
49,0
49,8
50,2
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing Prices (Nov)
43,0
47,5
46,6
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
-81B
-84B
-80B
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
3,950%
 
3,970%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
4,080%
 
4,120%
+
19:45
none
Eurozone (EUR)
ECB's Lane Speaks
 
 
 
+
20:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
22:48
none
USA (USD)
Dallas Fed PCE (Oct)
3,40%
 
4,30%
+
23:00
none
USA (USD)
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
 
 
 
+
Thứ sáu 02.12.2022
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Exports Prices (Q3)
3,1%
0,9%
3,7%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Exports Volume (Q3)
Quarter
5,5%
0,3%
3,0%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Imports Prices (Q3)
6,3%
2,5%
6,5%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade Index (Q3)
Quarter
-3,4%
1,6%
-2,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Monetary Base
Year
-6,4%
-4,5%
-6,9%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Home Loans
Month
-2,9%
-4,5%
-4,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales
Month
 
 
0,6%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Invest Housing Finance
Month
-2,2%
 
-6,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales
Month
-0,2%
-0,2%
0,6%
+
03:30
none
Australia (AUD)
RBA Chart Pack Release
 
 
 
+
05:40
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
05:40
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
06:00
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Nov)
 
 
46,1
+
07:30
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Gov Orr Speaks
 
 
 
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Retail Sales (Oct)
Month
 
 
3,3%
+
09:00
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Current Account Balance n.s.a (Oct)
 
 
14,8B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Exports (Oct)
Month
-0,6%
-0,3%
-0,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Imports (Oct)
Month
-3,7%
-0,4%
-2,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Trade Balance (Oct)
6,9B
5,2B
2,8B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Month
-1,2%
-1,7%
-0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Year
23,5%
23,3%
29,8%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
28,2B
 
28,1B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
209,8B
 
207,9B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Government Budget Balance (Oct)
-143,2B
 
-146,6B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Industrial Production (Oct)
Month
-2,6%
0,0%
-0,9%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Unemployment Change
-33,5K
-20,3K
-27,0K
+
11:00
none
Turkey (TRY)
Exports (Nov)
21,90B
 
21,30B
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Change (Nov)
58,01K
 
58,54K
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate n.s.a. (Nov)
1,60%
1,70%
1,60%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
3,306%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
PPI (Oct)
Month
-2,9%
-2,0%
1,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
PPI (Oct)
Year
30,8%
31,5%
41,9%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
 
 
2,76%
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
16:00
none
Singapore (SGD)
Manufacturing PMI (Nov)
49,8
 
49,7
+
16:30
none
USA (USD)
Average Hourly Earnings (Nov)
Month
0,6%
0,3%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
Average Hourly Earnings (Nov)
Year
5,1%
4,6%
4,9%
+
16:30
none
USA (USD)
Average Weekly Hours (Nov)
34,4
34,5
34,5
+
16:30
none
USA (USD)
Government Payrolls (Nov)
42,0K
 
36,0K
+
16:30
none
USA (USD)
Manufacturing Payrolls (Nov)
14K
20K
36K
+
16:30
none
USA (USD)
Nonfarm Payrolls (Nov)
263K
200K
284K
+
16:30
none
USA (USD)
Participation Rate (Nov)
62,1%
 
62,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Private Nonfarm Payrolls (Nov)
221K
190K
248K
+
16:30
none
USA (USD)
U6 Unemployment Rate (Nov)
6,7%
 
6,8%
+
16:30
none
USA (USD)
Unemployment Rate (Nov)
3,7%
3,7%
3,7%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Employment Change (Nov)
10,1K
5,0K
108,3K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Full Employment Change (Nov)
50,7K
 
119,3K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Part Time Employment Change (Nov)
-40,6K
 
-11,0K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Participation Rate (Nov)
64,8%
 
64,9%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Unemployment Rate (Nov)
5,1%
5,3%
5,2%
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
All Car Sales (Nov)
3,12M
 
3,18M
+
18:00
none
USA (USD)
All Truck Sales (Nov)
11,03M
 
11,94M
+
18:15
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
627
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
784
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
-16,8K
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-35,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
6,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
3,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
248,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
252,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
116,1K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-42,8K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
123,1K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-64,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
3,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-170,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
-191,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
16,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
70,2K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-27,5K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-11,7K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-4,3K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-14,5K
+
Thứ bảy 03.12.2022
05:30
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
scroll up