no-fee

Hướng dẫn MetaTrader

10 bước đơn giản để giao dịch

Sau khi mở tài khoản cá nhân, bạn sẽ nhận được một email với tên đăng nhập và mật khẩu vào tài khoản giao dịch MetaTrader. Sau đó bạn cần phải tải xuống và cài đặt thiết bị MetaTrader hoặc sử dụng MetaTrader web-nền tảng .  Sử dụng hướng dẫn của chúng tôi, chỉ trong vài phút, bạn sẽ làm quen với thiết bị giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và mở giao dịch.

map
path
1

Thay đổi ngôn ngữ giao diện

Để thay đổi ngôn ngữ giao diện hãy chọn mục menu "Xem" - "Ngôn ngữ"

01
2

Hãy kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn

1. Hãy chọn mục menu "File" - "Kết nối tới tài khoản giao dịch".

2. Nhập số tài khoản (login) và mật khẩu giao dịch (có thể tìm trong thư đăng ký).

3. Trong trường "Server" hãy chọn "Weltrade-Live"

02
3

Mở biểu đồ mới

Để mở biểu đồ mới hãy chọn mục trong menu "File" - "Biểu đồ mới" hoặc nhấn lên biểu tượng file

03
4

Cài đặt hiển thị biểu đồ

Hiển thị biểu đồ được cài đặt bằng các icon

04

Chọn một khoảng thời gian biểu đồ, giá hiển thị dưới dạng thanh hoặc nến nhật, chia tỷ lệ biểu đồ, v.v.

04
5

Hiển thị tất cả các công cụ giao dịch

Nhấp lên nút chuột phải lên biểu tượng tại cửa sổ "Sơ lược thị trường"-"Hiện thị tất cả" và bạn sẽ thấy tất cả các công cụ khả dụng

05
6

Nạp tiền vào tài khoản

Thực hiện việc nạp tiền bằng tiền tệ crypto, thẻ thanh toán Visa/MasterCard hoặc các phương pháp khác, khả dụng trong trang cá nhân của WELTRADE trong mục "Quầy thanh toán - Các giao dịch tài chính".

7

Mở lệnh

1. Hãy nhấp chuột phải lên biểu tượng đã chọn và chọn hàng "Lệnh mới"

07

2. Trong một cửa sổ cài đặt lệnh hãy nhấn "Khối lượng" giao dịch

07

3. Nhấn lên nút "Mua" hoặc "Bán"

4. Giao dịch của bạn đang được thi hành và sẽ được hiển thị trong mục "Giao dịch"

8

Theo dõi các giao dịch và số dư tài khoản

Tất cả các giao dịch mở, thông tin và kết quả của nó, cũng như số dư tài khoản của bạn được hiển thị trong mục "Giao dịch"

9

Làm cách nào để chốt một giao dịch?

1. Để cố định lợi nhuận, cần phải đóng giao dịch. Hãy nhấp hai lần lên số lệnh và nhấn lên nút "Đóng".

2. Lệnh của bạn đang đóng và kết quả của nó sẽ khả dụng trong phần "Lịch sử tài khoản"

09
10

Cách rút tiền?

Rút tiền có thể tại trang cá nhân trong mục "Quầy thanh toán - Các giao dịch tài chính". Tất cả các thao tác rút tiền được xử lý trong vòng 30 phút 24/24 7 ngày trong tuần.

1

Thay đổi ngôn ngữ giao diện

Để thay đổi ngôn ngữ giao diện hãy chọn mục menu "Xem" - "Ngôn ngữ"

01
2

Hãy kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn

1. Hãy chọn mục menu "File" - "Kết nối tới tài khoản giao dịch".

2. Nhập số tài khoản (login) và mật khẩu giao dịch (có thể tìm trong thư đăng ký).

3. Trong trường "Server" hãy chọn "Weltrade-Live"

02
3

Mở biểu đồ mới

Để mở biểu đồ mới hãy chọn mục trong menu "File" - "Biểu đồ mới" hoặc nhấn lên biểu tượng file

03
4

Cài đặt hiển thị biểu đồ

Hiển thị biểu đồ được cài đặt bằng các icon

04

Chọn một khoảng thời gian biểu đồ, giá hiển thị dưới dạng thanh hoặc nến nhật, chia tỷ lệ biểu đồ, v.v.

04
5

Hiển thị tất cả các công cụ giao dịch

Nhấp lên nút chuột phải lên biểu tượng tại cửa sổ "Sơ lược thị trường"-"Hiện thị tất cả" và bạn sẽ thấy tất cả các công cụ khả dụng

05
6

Nạp tiền vào tài khoản

Thực hiện việc nạp tiền bằng tiền tệ crypto, thẻ thanh toán Visa/MasterCard hoặc các phương pháp khác, khả dụng trong trang cá nhân của WELTRADE trong mục "Quầy thanh toán - Các giao dịch tài chính".

7

Mở lệnh

1. Hãy nhấp chuột phải lên biểu tượng đã chọn và chọn hàng "Lệnh mới"

07

2. Trong một cửa sổ cài đặt lệnh hãy nhấn "Khối lượng" giao dịch

07

3. Nhấn lên nút "Mua" hoặc "Bán"

4. Giao dịch của bạn đang được thi hành và sẽ được hiển thị trong mục "Giao dịch"

8

Theo dõi các giao dịch và số dư tài khoản

Tất cả các giao dịch mở, thông tin và kết quả của nó, cũng như số dư tài khoản của bạn được hiển thị trong mục "Giao dịch"

9

Làm cách nào để chốt một giao dịch?

1. Để cố định lợi nhuận, cần phải đóng giao dịch. Hãy nhấp hai lần lên số lệnh và nhấn lên nút "Đóng".

2. Lệnh của bạn đang đóng và kết quả của nó sẽ khả dụng trong phần "Lịch sử tài khoản"

09
10

Cách rút tiền?

Rút tiền có thể tại trang cá nhân trong mục "Quầy thanh toán - Các giao dịch tài chính". Tất cả các thao tác rút tiền được xử lý trong vòng 30 phút 24/24 7 ngày trong tuần.

Mở tài khoản
scroll up