Safe

Nơi lưu trữ tiền an toàn của bạn bằng EUR hoặc USD.

safe-img

Tặng đến 12% một năm cho số dư

Tiền khả dụng 24 giờ, 7 ngày trong tuần

Việc nạp tiền và giúp tiền chỉ bằng hai cú click

Công cụ quản lý tiền tệ tài chính rõ ràng

Chuyển sang tài khoản giao dịch và ngược lại nhanh chóng

deposit

Có lợi hơn so với gửi tiền vào ngân hàng

Doanh số dưới 5 lot từ 5 đến 10 từ 10 đến 20 từ 20 đến 50 từ 50 đến 100
% 5 % 6 % 8 % 9 % 12 %

Doanh số

%

dưới 5 lot

5 %

từ 5 đến 10

6 %

từ 10 đến 20

8 %

từ 20 đến 50

9 %

từ 50 đến 100

12 %

Việc tính tiền cho tháng trước sẽ được tiến hành vào đầu tháng mới. Ví dụ, doanh thu giao dịch của bạn trong tháng năm là 12 lot. Trong trường hợp này lãi năm sẽ bằng 8% và việc cộng lãi cho tháng năm sẽ được thực hiện trước ngày mừng 3 tháng sáu. Lãi sẽ được thay đổi theo từng tháng phụ thuộc vào doanh thu giao dịch.

Mở tài khoản
scroll up