Đào tạo và hội thảo

Hãy tìm hiểu cách thị trường tài chính hoạt động. Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về giao dịch Forex và cách trở thành một nhà giao dịch hiệu quả

Cảm ơn, bạn đã đăng ký thành công cho các hội thảo sắp tới.

Cảm ơn, bạn đã đăng ký thành công cho các hội thảo sắp tới.

Hội thảo sắp tới

Chủ đề
Chi tiết
Ghi danh
{{item.dateStart * 1000 | date : 'd.MM.yyyy / HH:mm'}} EET
{{item['localTimeText']}}
{{item.title}}
Online Offline
status-online status-offline
{{item.detail.title}}

Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email vài giờ trước hội thảo tiếp theo.

Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email vài giờ trước hội thảo tiếp theo.

{{item.dateStart * 1000 | date : 'd.MM.yyyy / HH:mm'}} EET
{{item['localTimeText']}}
{{item.title}}
photo photo
{{item.detail.title}}

Hội thảo vừa qua

Chủ đề
Chi tiết
Hãy xem video
{{item.dateStart * 1000 | date : 'd.MM.yyyy'}}
{{item.title}}
Online Offline
status-online status-offline
{{item.detail.title}}
Xem

Các hội thảo về Weltrade được thiết kế để cung cấp thông tin thị trường cập nhật và giáo dục các nhà giao dịch ở mọi cấp độ về cách có khả năng cải thiện chiến lược giao dịch của họ. Định dạng tương tác cho phép bạn bắt đầu đào tạo dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi mà không mất thời gian vào các vấn đề về tổ chức và đi lại.

Bạn đã bỏ lỡ buổi hội thảo? Chúng có thể được xem theo yêu cầu vào thời điểm thuận tiện cho bạn. Quay trở lại khóa học bạn quan tâm và nhân rộng kiến ​​thức của bạn.

scroll up