11

năm

trên thị trường

scroll up

Nạp tiền không mất phí hoa hồng


X2

Lợi ích kép khi nạp thêm vào tài khoản tại WELTRADE

Với WELTRADE chỉ có nhận nhiều hơn. Tiết kiệm tiền chính bằng tiền hoa hồng và tỉ giá lợi nhất nào.

Không mất phần trăm hoa hồng

Hệ thống thanh toán WELTRADE Các công ty chứng khoán khác
0% 0.8%
0% 3.2%
0% 0.5%
0% 1.9%

Đã bao giờ bạn suy nghĩ về việc mất phần trăm hoa hồng mỗi khi nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch chưa?

Tại WELTRADE điều đó như thế nào?
Cho phép, Bạn có 1 000 EUR nạp vào tài khoản
Phần trăm hoa hồng của WELTRADE 0%,
tỉ giá nạp 0.94 EUR/USD
1 000 / 0.94 - 0% =
sang tài khoản giao dịch $1063.83
Điều này ở các công ty chứng khoán khác hoạt động như thế nào?
Cho phép, Bạn có 1 000 EUR nạp vào tài khoản
Phí môi giới X 5%,
Tỉ giá nạp thêm 0.96 EUR/USD
1 000 / 0.96 - 5% =
sang tài khoản $989.58
Do đó với WELTRADE bạn nhận được hơn $74.25
$74.25
Bạn tiết kiệm được strong $52.08 tiền hoa hồng và $22.17 nhờ vào tỷ giá có lợi!