11

năm

trên thị trường

scroll up

Tiền gửi và rút tiền


Vì sự thuận tiện của các bạn, cho nên chúng
tôi luôn chú ý cập nhật những dịch vụ nạp
tiền và rút tiền mới nhất.

Cách thức bổ sung Ngoại tệ Phí chuyển tiền Kỳ hạn chuyển tiền
USD
EUR
RUB
UAH
2.7% 0%
Nhanh chóng
USD 2.39% 0% Nhanh chóng
USD, EUR, RUB 3.7% 0% Nhanh chóng
USD, EUR 0.5% 0% Nhanh chóng
USD 3.9% 0% Nhanh chóng
USD, IDR 0.5% 0% Nhanh chóng
IDR Theo biểu phí của ngân hàng người gửi Trong vòng 24 giờ
THB 0% Nhanh chóng
THB 4% 0% Nhanh chóng
USD, EUR Theo biểu phí của ngân hàng người gửi 1 ngày làm việc
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% 0% Nhanh chóng
RUB
USD
EUR
6% 0% Nhanh chóng
RUB 5% 0% Nhanh chóng
USD, RUB, UAH 0% Nhanh chóng
USD, EUR, RUB 2% 0% Nhanh chóng
RUB Theo biểu phí của Sberbank Nhanh chóng
RUB Theo biểu phí của Alfa-Bank Nhanh chóng
RUB Theo bảng giá của Promsvyazbank Nhanh chóng
UAH Theo bảng giá của Privatbank Nhanh chóng
THB 3.5% 0% Nhanh chóng
THB 3.5% 0% Nhanh chóng
THB 3.5% 0% Nhanh chóng
BTC
ETH
Bitcoin: according to the network tariff + 0.0006 BTC
Ethereum: according to the network tariff
Bitcoin: after 2 confirmations
Ethereum: after 5 confirmations
VND 1.1% 0%
Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
VND 3.5% 0% Nhanh chóng
Cách thức bổ sung Ngoại tệ Phí chuyển tiền Kỳ hạn chuyển tiền
USD
EUR
RUB
UAH
1.2% + 3.0 USD
1.2% + 2.7 EUR
1.9% (min 50 RUB)
3% + 20 UAH
30 phút, 24/7
USD 1% 30 phút, 24/7
USD, EUR, RUB 1% (min. $1.00) 30 phút, 24/7
USD, EUR 0.5% 30 phút, 24/7
USD 2.9% + 0.3 USD 30 phút, 24/7
USD, IDR 0.5% (min. $0.01, max. $5.00) 30 phút, 24/7
IDR 0% 30 phút, 24/7
THB 25 THB / payment 30 phút, 24/7
THB 1.5% 30 phút, 24/7
USD, EUR 80 EUR 1 ngày làm việc
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% tối đa 50 WMZ
0.8% tối đa 1500 WMR
0.8% tối đa 100 WMB
0.8% tối đa 250 WMU
30 phút, 24/7
RUB
EUR
1%
1%
30 phút, 24/7
RUB 3% 30 phút, 24/7
USD, UAH 0% 30 phút, 24/7
USD, EUR, RUB 1% 30 phút, 24/7
UAH 2.5% + 7 UAH 30 phút, 24/7
BTC
ETH
Bitcoin - 0.001 BTC
Ethereum - 0.00958 ETH
30 phút, 24/7
VND 1000 VND + 1% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7
VND 1.5% 30 phút, 24/7

Dịch vụ được cung cấp bởi Systemgates Ltd. Công ty Systemgates Ltd được đăng ký bởi Cục dịch vụ tài chính (FSA) quốc gia СVincent và Grenadines với số 24513 IBC 2018.

Việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ trên trang web được công ty Newstar L.P. Địa chỉ của công ty: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, UK.