11

năm

trên thị trường

scroll up

Bonus 100%


Hãy nhân đôi tiền gửi của mình và kiếm tiền nhiều hơn!

  • Tính bonus ngay sau khi nạp tiền
  • Hãy làm việc với kim nghạch cao
  • Bonus đến 10 000 USD vào tài khoản giao dịch
  • 100% bonus trong mỗi lần nạp tiền
  • Tiền được tính vào trường tín dụng
Nhận bonus
Hãy lấy bonus của mình
$10 000

Làm việc như thế nào?


Nạp tiền vào tài khoản với số tiền từ 200 USD/EUR
Trong mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch với số tiền từ 200 USD/EUD, sẽ được tính thêm bonus tín dụng +100% số tiền nạp.
Bonus tín dụng được tính vào tài khoản
Bonus tín dụng được tính vào trường "Tín dụng" của tài khoản giao dịch (trong khi đó giá trị của trường "Tài khoản" sẽ không thay đổi), và sẽ có thể tăng khối lượng giao dịch đang được thực hiện.
Rút bonus
Khi đạt được số tiền bằng số bonus tín dụng, sẽ được rút bonus tín dụng và tự động đóng các vị trí mở.

Ví dụ: Khi bạn nạp tiền vào tài khoản với số tiền 1000 USD, Bạn sẽ được tính bonus tín dụng với số 1000 USD, sẽ được phản ánh trong trường "Tín dụng". Trong trường hợp nếu thua lỗ trong các giao dịch được mở bằng - 1000 USD, bonus tin dụng sẽ tự động được rút, và các giao dịch được mở sẽ đóng lại. Tài khoản và số tiền trong tài khoản giao dịch trở về không.

CHÚ Ý: Các tài khoản Crypto, ZuluTrade, Pro không được tham gia vào khuyến mại này.