11

năm

trên thị trường

scroll up

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Bạn có thể gửi thắc mắc đến chúng tôi cách nào thuận tiện cho bạn
Bộ phận thông tin:
info@weltrade.com
Bộ phận tài chính:
finance@weltrade.com
Hỗ trợ kỹ thuật:
support@weltrade.com
Bộ phận nhân sự:
partner@weltrade.com

Trụ sở chính

Saint Vincent and
the Grenadines
Systemgates Ltd
Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO BOX 1510, Beachmont, Kingstown
Phone: +44-20-34116458

Chúng tôi có thể làm cho dịch vụ của chúng tôi tốt hơn bằng cách nào?
Ý kiến và góp ý

WELTRADE trên thế giới
Nga info@weltrade.com 8-800-775-68-65 www.weltrade.ru
Ukraina 119 Saksaganskogo str., Kiev
8th floor, BC "Botanic Towers"
0-800-21-68-65 www.weltrade.ua
Belarus +375 (17) 362-89-35
+375 (29) 681-64-97
+375 (29) 576-64-97
www.weltrade.by
Thái Lan thailand@weltrade.com +66 60 002-41-86 th.weltrade.com
Indonesia indonesia@weltrade.com +62 81 288-732-992 id.weltrade.com
Kazakhstan kazakhstan@weltrade.com +7 (727) 312-26-44 www.weltrade.kz
Việt Nam vietnam@weltrade.com vn.weltrade.com
Colombia colombia@weltrade.com es.weltrade.com
Lào lao@weltrade.com +856 30 5086611 lao.weltrade.com
Pêru peru@weltrade.com es.weltrade.com
Chile chile@weltrade.com es.weltrade.com
Argentina argentina@weltrade.com es.weltrade.com
Mê-xi-cô mexico@weltrade.com es.weltrade.com