scroll up

Cuộc thi miễn phí cho các tài khoản demo với quỹ giải thưởng 25.000 đô la! Người chiến thắng được xác định bởi số dư cao nhất trong tài khoản. Bạn có thể giao dịch vào bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả cuối tuần!

Cuộc thi đã kết thúc Tham gia

Các bước

1
Mở tài khoản demo
2
Giao dịch bất kỳ ngày nào trong tuần (24/7)
3
Kiếm lợi nhuận tối đa
4
Nhận tới 5000 đô la trên tài khoản giao dịch
5
Rút lợi nhuận không giới hạn
Đăng ký
{{currentContest.dateRegStart}} - {{currentContest.dateRegEnd}}
Cuộc thi
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
Số lượng giải thưởng
{{currentContest.prizeCount}}
Quỹ giải thưởng
${{currentContest.prizeFund}}
Những người tham gia
{{currentContest.memberCount}}

Đánh giá của người tham gia

Đặt Giải thưởng cup Số dư, USD Quỹ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}} {{item.name}} {{(item.balance | number : '2').replace('\,', ' ')}} {{(item.equity | number : '2').replace('\,', ' ')}}
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{date | date : 'HH:mm' }}