Chương trình liên kết của WELTRADE
Chúng tôi trả tiền mỗi giờ!

Muốn kiếm được

0

mỗi tháng

Cần thu hút

200

khách hàng *

 • $0
 • $5 000
 • $10 000
 • $15 000
 • $20 000
 • $25 000
 • $30 000
 • $0
 • $5K
 • $10K
 • $15K
 • $20K
 • $25K
 • $30K
Thu hút càng nhiều khách hàng, thu nhập của bạn càng cao

Bắt đầu kiếm tiền trong một phút

Bước 1
Đăng ký và kích hoạt chương trình liên kết

Sẽ được không quá 1 phút

Bước 2
Chia sẻ đường link liên kết và thu hút khách hàng

Sử dụng tài liệu của chúng tôi và tiến công cụ phân tích

Bước 3
Nhận tiền mỗi một giờ

Rút tiền vào hệ thống thanh toán thuận tiện 24/7

Trạng thái của đối tác

Doanh thu của khách hàng càng lớn, địa vị của bạn càng cao. Mỗi tháng hệ thống tự động tính toán doanh thu của khách hàng và phân công trạng thái mới cho đối tác. Tình trạng đối tác của bạn càng cao, thu nhập từ khách hàng càng lớn.

Standard

đến 65%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Professional

đến 75%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Expert

đến 85%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Trong thời gian hiện tại

Phân tích chi tiết
Phân tích kết quả trong thời gian thực bằng cách sử dụng các báo cáo thuận tiện và lấy mẫu dữ liệu khác nhau.
Trở thành đối tác
10 ngôn ngữ

Quảng cáo có sẵn
quyết định

 • Lựa chọn của các chiến dịch quảng cáo
 • Lựa chọn kích cỡ biểu ngữ
 • Lựa chọn văn bản quảng cáo
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Thiết kế banner tùy chỉnh

Vuốt sang trái và phải để xem ảnh từ các sự kiện trước đây của chúng tôi

Cuộc thi và sự kiện

Kiếm thêm tiền và giải thưởng khi tham gia cuộc thi đối tác của Weltrade

FAQ

Chúng tôi đã kết hợp câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất về chương trình liên kết.
Thù lao được tạo ra như thế nào?

Khi tham gia chương trình liên kết của Weltrade với tư cách là đối tác trực tuyến, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho điều kiện chương trình liên kết với mỗi giao dịch khách hàng đóng. Một phần thưởng được tính mỗi giờ.

Hệ thống thống kê đăng ký là gì?

Đăng ký được đưa vào tài khoản:

- khi bạn thu hút khách hàng thông qua một liên kết liên trang web, mà có biểu ngữ được đặt với trang liên kết của bạn;

- khi khách hàng bạn thu hút, khi đăng ký tài khoản, cho biết mã liên kết của bạn trong trường thích hợp.

Làm cách nào để xem thống kê chi tiết về việc thu hút khách hàng ?

Thống kê chi tiết về khách hàng thu hút có sẵn tại phần liên kết tài khoản cá nhân.

Đối tác có công cụ quảng cáo nào nhằm thu hút khách hàng?

Công ty Weltrade cung cấp cho các đối tác của mình giải pháp quảng cáo làm sẵn để thu hút khách hàng:

- biểu ngữ có sẵn cho khuyến mại của công ty;

- các văn bản quảng cáo được tạo sẵn có thể được sử dụng trên trang web đối tác, trong các bản tin của Google, Facebook, Instagram và các nền tảng quảng cáo khác;

- trang liên kết có sẵn để thu hút khách hàng;

- khả năng phát triển một thiết kế độc đáo.

Có thể kiếm bao nhiêu tiền?

Lượng thu nhập không giới hạn và phụ thuộc vào số lượng khách hàng thu hút, khối lượng giao dịch của họ, cũng như tình trạng của đối tác.

Làm thế nào để có thể rút tiền kiếm được?

Để rút tiền kiếm được, cần đặt lệnh rút tiền trong phần tài khoản cá nhân. Rút tiền có thể trong vòng 7 ngày một tuần.

* Khách hàng — một khách hàng năng động thực hiện khối lượng giao dịch 10 lot mỗi tháng
scroll up