Chương trình đối tác

Hãy xây dựng nguồn thu nhập đáng kể và ổn định không cần đầu tư

95%

từ spread

Thanh toán phần thưởng ngay lập tức

Thống kê rõ ràng và thuận tiện

Dịch vụ Rebate giành cho các khách hàng của bạn

Các công cụ quảng cáo và phân tích

Người quản lý riêng

95%

từ spread

Làm việc như thế nào

01
Hãy trở thành đối tác của
WELTRADE
02
Hãy thu hút khách
hàng
03
Các khách hàng thực hiện giao dịch trên thị trường Forex
04
Hãy nhận tiền từ những giao dịch của khách hàng

Hãy chọn phương án hợp tác thích hợp nhất giành cho bạn

Tời 95 % từ spread

Chương trình đối tác
3 cấp độ

từ 5%

từ 15%

từ 75%

đến 85 % từ spread

Chương trình đối tác
1 cấp độ

đến 85%

Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả những thứ cần thiết để thu hút khách hàng

Thống kê rõ ràng về tính hiệu quả
Lịch kinh tế
Đường link liên kết khách hàng
Phân tích chất lượng
Banner HTML5 và GIF
Dịch vụ Rebate

Làm thế nào để trở thành đối tác thành công?

Blogger

Hãy chia sẻ trên các diễn đàn, các blog hoặc các mạng xã hội

Doanh nhân

Hãy nói cho tất cả mọi người về những điểm ưu việt khi làm việc với WELTRADE

Webmaster

Hãy chuyển đổi đồ từ từ trang web của bạn thành tiền

Người bán robot

Hãy thu hút khách hàng thông qua trong web của mình, khi cung cấp cho họ giao hệ thống để giao dịch tự động

Người phân tích

Hãy tạo cổng phân tích của mình với đánh giá thị trường, dự báo và tín hiệu

Dịch vụ Rebate

Hãy mang lại một phần của phần thưởng đối tác cho các khách hàng của mình

scroll up