weekly-demo-series
live-rec

Thù lao của đối tác

Doanh thu của khách hàng càng lớn, địa vị của bạn càng cao. Mỗi tháng hệ thống tự động tính toán doanh thu của khách hàng và phân công trạng thái mới cho đối tác. Tình trạng đối tác của bạn càng cao, thu nhập từ khách hàng càng lớn.

Standard

đến 65%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Professional

đến 75%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Expert

đến 85%

thu nhập của công ty cho mỗi khách hàng

Tính toán lợi nhuận

Trạng thái của bạn

  • Standard
  • Professional
  • Expert

Công cụ

Để tính phần thưởng, hãy chọn trạng thái hiện tại, loại tài khoản giao dịch của khách hàng và lựa chọn công cụ giao dịch của khách hàng. Sau đó, nhấp vào nút "Tính toán".

Công cụ

{{calculateResult.tool}}

Spread

{{(calculateResult.spread | number: 2).replace(',', ' ')}} pips

Point

{{(calculateResult.volume | number: 2).replace(',', ' ')}} pips

Lợi nhuận

{{(calculateResult.usd | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

MTP

{{(calculateResult.mtp | number: 2).replace(',', ' ')}} pips

Doanh thu tài khoản giao dịch

{{(calculateResult.amount | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

Lợi nhuận

{{(calculateResult.commission | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

MTP

x2 spread dựa theo thông số kỹ thuật hợp đồng

Máy tính đối tác cho phép tính toán số tiền xuất chi trên 1 lot giao dịch, tùy thuộc vào các biến: trạng thái của chương trình liên kết, loại tài khoản, công cụ giao dịch.

scroll up