Hoàn thành nhiệm vụ và giành chiến thắng lên đến

$15 000

mỗi ngày!

Cách chơi

1
Bắt đầu
2
Hoàn thành bất kỳ
3 hoặc 5 nhiệm vụ
3
Giành nhiều phần thưởng tiền mặt
Đăng ký và nhận giải thưởng tiền mặt mỗi ngày!
Đăng ký và nhận giải thưởng tiền mặt mỗi ngày!
Điều kiện khuyến mãi

ỗi ngày bạn có quyền truy cập vào 5 nhiệm vụ giao dịch dưới dạng các mảnh ghép. Sau khi kích hoạt khuyến mãi, tất cả hoạt động giao dịch của bạn sẽ được tính đến để hoàn thành các nhiệm vụ. Hoàn thành 3 nhiệm vụ bất kỳ (một nửa câu đố), bạn sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt ngay lập tức từ $5 đến $5 000. Tiếp tục hoàn thành câu đố cho đến cuối ngày và sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ (5 trên 5) và thu thập câu đố hoàn chỉnh, bạn sẽ nhận được giải thưởng thứ hai từ $ 10 đến $10 000.

Câu đố bắt đầu mỗi ngày vào lúc 00:00 giờ theo thời gian của máy chủ giao dịch và có sẵn để kích hoạt, sau đó đếm ngược thời gian còn lại cho đến khi hoàn thành. Để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giao dịch trên tất cả các loại tài khoản giao dịch được tính đến. Tất cả các giải thưởng được ghi có ngay lập tức vào hộp an toàn sau khi hoàn thành các nhiệm vụ và có sẵn để rút hoặc chuyển vào tài khoản giao dịch.

Thu thập các câu đố

Thu thập các câu đố hàng ngày và nhận thêm phần thưởng tiền mặt!

scroll up