15
years

anniversary demo contest

Tham gia

Cuộc thi kết thúc

{{(currentContest .prizeCount | number).replace(',', ' ')}} người chiến thắng đã nhận được giải thưởng. Cảm ơn vì đã tham gia!

Quỹ giải thưởng

Khách hàng có tài khoản Demo tham gia cuộc thi miễn phí. Tổng số tiền thưởng sẽ được giải ${{(currentContest .prizeFund | number).replace(',', ' ')}}! Những {{ (currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}} người tham gia có số dư tài khoản cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Thời gian của cuộc thi là {{currentContest.stageCount}} tuần từ ngày {{currentContest.dateStart}} đến ngày {{currentContest.dateEnd}}. Nó bao gồm {{currentContest.stageCount}} giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài 1 tuần. Bạn có thể giao dịch bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả cuối tuần.

{{currentContest.stageCount}}
tuần
Thời gian cuộc thi
{{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}}
người chiến thắng
sẽ nhận được tiền thưởng mỗi tuần
{{(currentContest.memberCount | number).replace(',', ' ')}}
người
đã đăng ký cuộc thi
Đăng ký
Từ {{currentContest.dateRegStart}}
Ngày bắt đầu
{{currentContest.dateStart}}
Thời gian
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
Người chiến thắng
Mỗi chủ nhật 23:00 (EET)*

Bảng xếp hạng

Vị trí số Giải thưởng cup Số dư, USD Quỹ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.country}} {{item.name}}
{{(item.balance | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} {{(item.equity | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} chart
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }} EET

Người chiến thắng gần đây

Người chiến thắng

{{item.stage}} trong số {{currentContest.stageCount}} tuần
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
THÊM CHI TIẾT
{{item.stage}} trong số {{currentContest.stageCount}} tuần
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
THÊM CHI TIẾT

Hơn $1 000 000 đã được giải, trong các cuộc thi Demo của chúng tôi

Nhấp để xem chi tiết về các cuộc thi Demo trước đây của chúng tôi

Quỹ giải thưởng
$5 000
Giải thưởng
50
Vào năm 2017, WELTRADE đã phát động một cuộc thi dành cho các chủ tài khoản Demo với tổng giải thưởng là $5 000 và 50 người chiến thắng. Cuộc thi này kéo dài trong vài năm và giải thưởng được trả hàng tuần.
Quỹ giải thưởng
$20 000
Giải thưởng
20
Vào năm 2018, một cuộc thi đã được tổ chức cho các chủ tài khoản kỹ thuật số. $20 000 đã được phân phối cho 20 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$25 000
Giải thưởng
100
Năm 2019, WELTRADE tổ chức cuộc thi Demo «HOT 100» với giải thưởng trị giá $25 000 và 100 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$50 000
Giải thưởng
200
Cuộc thi Demo của chúng tôi «HOT 200» đã được tổ chức vào năm 2019. Tổng cộng $50 000 đã được chia cho 200 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$100 000
Giải thưởng
2020
Vào năm 2020, WELTRADE tổ chức cuộc thi Demo lớn nhất thế giới với tổng giải thưởng là $100 000.
Quỹ giải thưởng
$133 000
Giải thưởng
1 000
Cuộc thi Demo đầu tiên với giải thưởng tiền mặt và tiền thưởng giao dịch được tổ chức vào năm 2021. 1 000 người chiến thắng đã chia ra $133 000.
Quỹ giải thưởng
$5 000
Giải thưởng
50
Vào năm 2017, WELTRADE đã phát động một cuộc thi dành cho các chủ tài khoản Demo với tổng giải thưởng là $5 000 và 50 người chiến thắng. Cuộc thi này kéo dài trong vài năm và giải thưởng được trả hàng tuần.
Quỹ giải thưởng
$20 000
Giải thưởng
20
Vào năm 2018, một cuộc thi đã được tổ chức cho các chủ tài khoản kỹ thuật số. $20 000 đã được phân phối cho 20 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$25 000
Giải thưởng
100
Năm 2019, WELTRADE tổ chức cuộc thi Demo «HOT 100» với giải thưởng trị giá $25 000 và 100 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$50 000
Giải thưởng
200
Cuộc thi Demo của chúng tôi «HOT 200» đã được tổ chức vào năm 2019. Tổng cộng $50 000 đã được chia cho 200 người chiến thắng.
Quỹ giải thưởng
$100 000
Giải thưởng
2020
Vào năm 2020, WELTRADE tổ chức cuộc thi Demo lớn nhất thế giới với tổng giải thưởng là $100 000.
Quỹ giải thưởng
$133 000
Giải thưởng
1 000
Cuộc thi Demo đầu tiên với giải thưởng tiền mặt và tiền thưởng giao dịch được tổ chức vào năm 2021. 1 000 người chiến thắng đã chia ra $133 000.

* Ban tổ chức xác minh kết quả của cuộc thi hàng tuần trong vòng 48 giờ. Mỗi cuộc thi hàng tuần diễn ra từ 00:00 Thứ Hai (EET) đến 23:00 Chủ Nhật (EET).

scroll up