scroll up

Free demo contest

Cuộc thi miễn phí cho các tài khoản demo với quỹ giải thưởng $50 000 đô la! 200 người chiến thắng được xác định bởi số dư lớn nhất trong tài khoản. Bạn có thể giao dịch vào bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả cuối tuần!

Tham gia Đăng ký bị đóng Cuộc thi đã kết thúc
Đăng ký
{{currentContest.dateRegStart}} - {{currentContest.dateRegEnd}}
Cuộc thi
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
Số lượng giải thưởng
{{currentContest.prizeCount}}
Quỹ giải thưởng
${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
Những người tham gia
{{currentContest.memberCount}}

Các bước

Mở tài khoản demo
Giao dịch bất kỳ ngày nào trong tuần (24/7)
Kiếm lợi nhuận tối đa
Nhận tới $5000 đô la trên tài khoản giao dịch
Rút lợi nhuận không giới hạn

Đánh giá của người tham gia

Đặt Giải thưởng cup Số dư, USD Quỹ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.name}}
chart
{{item.name}}
{{(item.balance | number : '2').replace('\,', ' ')}} {{(item.equity | number : '2').replace('\,', ' ')}}
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{date | date : 'HH:mm' }}