no-fee
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
MEGA CONTESTFREE
Các thi lớn nhất trên thế giới
Vị trí giải thưởng
flag-icon

Cuộc thi kết thúc. Thông báo đoạt giải — {{currentContest.dateStop}}

Cuộc thi kết thúc

Cuộc thi miễn phí cho các tài khoản demo với quỹ giải thưởng $100 000! Người chiến thắng 2020 được xác định bởi số dư tài khoản cao nhất. Bạn có thể giao dịch bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả cuối tuần!
Tham gia
podium
Vị trí giải thưởng
{{currentContest.prizeCount}}
curency
Quỹ giải thưởng
${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
avatar
Người tham gia
{{currentContest.memberCount}}

Đánh giá của người tham gia

người chiến thắng

Đặt Giải thưởng cup Số dư, USD Quỹ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.name}}
chart
{{(item.balance | number : '2').replace('\,', ' ')}} {{(item.equity | number : '2').replace('\,', ' ')}}
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{dateUpdateContest | date : 'HH:mm' }}
Xin chào, làm thế nào để tham gia MEGA CONTEST 2020?
Xin chào!
Vui lòng xác nhận số điện thoại trong tài khoản cá nhân và hãy mở tài khoản demo.
Trạng thái được xác định như thế nào?
Số tiền càng nhiều hơn trên tài khoản demo, thì bạn được xếp hàng đứng càng cao hơn.
Cảm ơn bạn!

Bất kỳ câu hỏi còn lại?

  • Đăng ký: {{currentContest.dateRegStart}} - {{currentContest.dateRegEnd}}
  • Tiến hành cuộc thi: {{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
  • Kết quả cuộc thi: {{currentContest.dateStop}}
Đặt câu hỏi 24/7 Điều kiện khuyến mại
scroll up