weekly-demo-series
live-rec
every-week

weekly demo series

Giải thưởng tiền mặt Mỗi tuần

calendar
{{currentContest.stageCount}}
tuần
Thời gian cuộc thi
prize
${{((currentContest.prizeFund + currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}}
tổng giải thưởng
$33k giải thưởng tiền mặt
$100k tiền thưởng giao dịch
cup
{{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}}
người chiến thắng
nhận tiền thưởng và
giải thưởng tiền mặt
customer.svg
{{(currentContest.memberCount | number).replace(',', ' ')}}
người
đã đăng ký
cuộc thi
Khách hàng có tài khoản demo tham gia cuộc thi miễn phí. Tổng cộng, ${{((currentContest.prizeFund + currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}} sẽ được rút ra! {{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}} người tham gia có số dư tài khoản cao nhất sẽ giành chiến thắng. Cuộc thi bao gồm {{currentContest.stageCount}}  chặng. Mỗi giai đoạn kéo dài 1 tuần. Bạn có thể giao dịch bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả cuối tuần!
Tham gia

Quỹ giải thưởng

${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
tiền thưởng giao dịch
top-100 người lọt vào vòng chung kết sẽ nhận được tiền thưởng mỗi tuần
+
+${{((currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}}
giải thưởng tiền mặt
những người tham gia xếp hạng từ 1 đến 10 trong cuộc thi hàng tuần của chúng tôi cũng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt có thể rút được
Chi tiết cuộc thi
Đăng ký
Từ {{currentContest.dateRegStart}}
Ngày bắt đầu
{{currentContest.dateStart}}
Thời gian
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
Người chiến thắng
Mỗi chủ nhật 23:00 (EET)*

1 phút để
đăng ký

Tham gia
miễn phí

Giải thưởng tiền
mặt hàng tuần

Bảng xếp hạng

Vị trí số Giải thưởng cup Số dư, USD Quỹ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}} +${{item.prizeReal}} giải thưởng có thể rút
{{item.name}}
{{(item.balance | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} {{(item.equity | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} chart
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}
Được liệt kê {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} đến {{ matMin(currentPage)}} từ {{userCount}} mục
Dữ liệu được cập nhật lúc {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}

Người chiến thắng gần đây

TUẦN #{{item.stage}}
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
THÊM CHI TIẾT
TUẦN #{{item.stage}}
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
THÊM CHI TIẾT
Đăng ký ngay

* 48 tiếng đồng hồ để uỷ ban cuộc thi kiểm tra các kết quả. Сuộc thi hàng tuần của chúng tôi diễn ra từ Thứ Hai 00:00 (EET) đến 23:00 Chủ Nhật (EET).

scroll up