scroll up

Hãy nhận quà là iPhone XS Max

Hãy giao dịch cùng WELTRADE và nhận quà iPhone XS Max

Để tham gia, cần thực hiện các
điều kiện sau:

Số tiền gửi của bạn phải là $5000

Bạn phải thực hiện một giao dịch thương mại ít nhất là 250 lot

You can get a prize several times during the run of the promotion

Làm thế nào để nhận được iPhone XS Max?

Hãy đăng ký
Hãy gửi số tiền $5000
vào tài khoản
Hãy thực hiện một giao dịch 250 lot
Hãy nhận quà là
iPhone XS Max