Bạn đã hết spins thử nghiệm. Nạp thêm tài khoản giao dịch của bạn hoặc thử Chế độ thử nghiệm trong mục cá nhân của bạn .

Spin
{{spinCount}}
Prize
{{prizeText}}

Tiền thưởng lên
tới 3333%

Nạp tiền vào tài khoản MT5 của bạn và nhận spins

Quay vòng và giành tiền thưởng

chuyển tiền thưởng vào tài khoản và giao dịch với số tiền gửi tăng

Spins cho mọi tiền gửi

Bạn nhận được spins miễn phí sau mỗi lần nạp mới

item-1

1 spin

item-2

2 spins

item-3

3 spins

item-4

4 spins

item-5

5 spins

Bạn nhận được 1 spin cho mỗi lần nạp $30. Do đó, bạn nhận được 10 spins cần nạp bổ sung $300.


scroll up