Hoàn thành {{currentContest.amount}} lot giao dịch trong một tuần và sẽ có cơ hội giành được giải thưởng tiền vào mỗi Chủ nhật!

Quỹ giải thưởng
{{(currentContest.prizePool | number).replace(",", " ")}} USD
Bốc thăm tiếp theo trong
{{number}}
{{number}}
ngay
{{number}}
{{number}}
giờ
{{number}}
{{number}}
phút
{{number}}
{{number}}
giây
Người chiến thắng
{{currentContest.winners}}
Khách hàng đã xác minh số điện thoại được tự động tham gia. Tiến độ của khối lượng giao dịch đã hoàn thành có sẵn trong tài khoản cá nhân.
${{(currentContest.prizeGrid[0]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[1]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[2]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[3]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[4]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[6]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[7]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}

Xin chúc mừng, cuộc thi đã kết thúc!

ID:

{{progressInterest}}% hoàn thành
star

Người chiến thắng hôm nay

Bốc thăm #{{currentContest.drawId}}
{{currentContest.start_draw_date}}
vị trí số
Giải thưởng
star

Người chiến thắng hôm nay

Bốc thăm #{{currentWinners.id}}
{{currentWinners.date}}
vị trí số
Giải thưởng
{{item.place}}
${{(item.amount | number).replace(",", " ")}}
star
Bốc thăm gần đây
{{item.date}}
${{(item.prizePool | number).replace(',', ' ')}}
Bốc thăm #
{{item.id}}
Người chiến thắng
{{item.winners.length}}
Điều khoản khuyến mại
scroll up