Máy tính giao dịch

Máy tính Forex cho phép bạn xác định tất cả các thông số quan trọng trong giao dịch của mình, chẳng hạn như giá trị point, kích thước hợp đồng, swap,
yêu cầu ký quỹ

Chọn dữ liệu cần thiết để bắt đầu tính toán

Kích cỡ hợp đồng

{{dataResult['cont_price']}}

Giá trị điểm

{{dataResult['punkt_price']}}

{{dataResultCfd}}

Spread, thả nổi  Sự chênh lệch giữa giá ASK và BID

{{dataResult['spred_pip']}} điểm

{{dataResult['spred_pip']}}

{{dataResult['spred']}}

Swap long  Tính giá trị SWAP theo vị trí mua

{{dataResult['swap_l_pip']}} điểm

{{dataResult['swap_l_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_l']}}

Swap short  Tính giá trị SWAP theo vị trí bán

{{dataResult['swap_s_pip']}} điểm

{{dataResult['swap_s_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_s']}}

Margin  Vốn của khách hàng được sở hữu bởi một nhà môi giới sẽ được bảo mật khi thực hiện các giao dịch kinh doanh. Điều này rất cần thiết cho việc mở và hỗ trợ hơn nữa cho các vị trí đã mở.

{{dataResult['mortgage']}}

Phiên giao dịch ngoại tệ Số tiền theo tỷ giá USD

{{dataResult['course']}}

scroll up