no-fee

Máy tính của nhà giao dịch

Công cụ này sẽ giúp bạn tính toán giá trị của pip, khối lượng hoán đổi cũng như yêu cầu ký quỹ cho các công cụ giao dịch khác nhau.

Chọn dữ liệu cần thiết để bắt đầu tính toán

Kích cỡ hợp đồng

{{dataResult['cont_price']}}

Giá pip

{{dataResult['punkt_price']}}

Spread, thả nổi  Sự chênh lệch giữa giá ASK và BID

{{dataResult['spred_pip']}} pip(s)

{{dataResult['spred_pip']}}

{{dataResult['spred']}}

Giao dịch SWAP dài hạn  Tính giá trị SWAP theo vị trí mua

{{dataResult['swap_l_pip']}} pip(s)

{{dataResult['swap_l_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_l']}}

Giao dịch SWAP ngắn hạn  Tính giá trị SWAP theo vị trí bán

{{dataResult['swap_s_pip']}} pip(s)

{{dataResult['swap_s_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_s']}}

Tỷ lệ ký quỹn  Vốn của khách hàng được sở hữu bởi một nhà môi giới sẽ được bảo mật khi thực hiện các giao dịch kinh doanh. Điều này rất cần thiết cho việc mở và hỗ trợ hơn nữa cho các vị trí đã mở.

{{dataResult['mortgage']}}

Phiên giao dịch ngoại tệ Số tiền theo tỷ giá USD

{{dataResult['course']}}

scroll up