Công cụ giao dịch

Chênh lệch thả nổi, các điểm từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy Swap,
điểm
Sell Swap,
điểm
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Kim loại 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Hàng hóa 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Không có thông tin

Không có thông tin

1 - Đòn bẩy cho XAGUSD — 1:100

Ngừng giao dịch kim loại lúc 00:00-00:59 EET

Ngừng giao dịch USDRUB và EURRUB lúc 23:00-08:00 EET

Đòn bẩy giao dịch cho USDRUB và EURRUB — 1:10

Từ thứ tư đến thứ năm, cho kim loại và hàng hóa được tính gấp ba lần tiền hoán đổi (do không tính vào ngày thứ bảy và chủ nhật)

Công ty có quyền thay đổi hoặc thay thế, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo trên các điểm trao đổi dựa trên tình hình thị trường.

Công ty có quyền tăng spread đã thông báo trong trường hợp tính biến động của thị trường tăng và/hoặc khi tính thanh khoản của thị trường thấp.

Do tính năng bảo trì phần mềm cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp thanh khoản, có thể ngắt báo giá (khoảng 30 giây) trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.
Chênh lệch thả nổi, các điểm từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy (Long)
Ban ngày %
Sell (Short)
Ban ngày %
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% trong ngày
{{item['SWAP_S']}}% trong ngày
Kim loại 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% trong ngày
{{item['SWAP_S']}}% trong ngày
Hàng hóa 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% trong ngày
{{item['SWAP_S']}}% trong ngày
CFD trên các công cụ Digital
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% trong ngày
{{item['SWAP_S']}}% trong ngày
CFD trên chỉ số
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% trong ngày
{{item['SWAP_S']}}% trong ngày
Không có thông tin

Không có thông tin

1- Đòn bẩy tối đa cho Hàng hóa (XTIUSD, XBRUSD) và Digital - 1: 100

Nghỉ giải lao trong giao dịch XBRUSD 00:00-03:00 EET
Nghỉ giải lao trong giao dịch XTIUSD 00:00-01:00 EET
Nghỉ giải lao trong giao dịch cho kim loại 00:00-00:59 EET
Nghỉ giải lao trong giao dịch USDRUB và EURRUB 23:00-08:00 EET

Đòn bẩy cho USDRUB và EURRUB - 1:10

Từ thứ Tư đến thứ Năm đối với các cặp tiền tệ, kim loại và hàng hóa swap sẽ được tính gấp ba lần(do không tính phí vào Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Công ty có quyền thay đổi hoặc thay thế, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo, các điểm hoán swap đổi nêu trên, dựa trên điều kiện thị trường.

Công ty có quyền tăng mức chênh lệch đã nêu trong trường hợp thị trường biến động tăng và / hoặc thị trường không đủ thanh khoản.

Do đặc thù của việc bảo dưỡng cơ sở hạ tầng phần mềm của nhà cung cấp thanh khoản, có thể có khoảng thời gian gián đoạn trong báo giá (khoảng 30 giây) từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.

Liên quan đến việc bảo trì phòng ngừa thiết bị vào cuối tuần, có thể mất kết nối với máy chủ giao dịch và / hoặc demo một lần trong vòng 5-10 phút.

Đối với tiền tệ Digital, swap gấp ba lần được tính vào ngày thứ Sáu cuối ngày giao dịch. Phiên giao dịch 00:00-24:00 ЕЕТ. Nghỉ giao dịch vào Chủ Nhật hàng tuần: 04:30-04:35 EET.
Chênh lệch thả nổi, các điểm từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy Swap,
điểm
Sell Swap,
điểm
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Kim loại 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Hàng hóa 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
CFD trên chỉ số
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Cổ phần CFDs2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
Không có thông tin

Không có thông tin

1 - Đòn bẩy cho kim loại (XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD) và cho hàng hóa (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

Ngừng giao dịch XBRUSD lúc 00:00-03:00 EET
Ngừng giao dịch XTIUSD lúc 00:00-01:00 EET
Ngừng giao dịch kim loại lúc 00:00-00:59 EET
Ngừng giao dịch USDRUB và EURRUB lúc 23:00-08:00 EET

Đòn bẩy giao dịch cho USDRUB và EURRUB - 1:10

Từ thứ tư đến thứ năm, cho kim loại và hàng hóa được tính gấp ba lần tiền hoán đổi (do không tính vào ngày thứ bảy và chủ nhật)

Công ty có quyền thay đổi hoặc thay thế, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo trên các điểm trao đổi dựa trên tình hình thị trường.

Công ty có quyền tăng spread đã thông báo trong trường hợp tính biến động của thị trường tăng và/hoặc khi tính thanh khoản của thị trường thấp.

Do tính năng bảo trì phần mềm cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp thanh khoản, có thể ngắt báo giá (khoảng 30 giây) trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.

2 - Thời gian phiên giao dịch 16:31 - 22:59 EET. Swap gấp ba lần được tính vào thứ Sáu khi kết thúc ngày giao dịch.
Chênh lệch thả nổi, các điểm từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy Swap,
điểm
Sell Swap,
điểm
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Kim loại 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
CFD trên chỉ số
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Hàng hóa 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Cổ phần CFDs2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
Không có thông tin

Không có thông tin

1 - Đòn bẩy cho kim loại (XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD) và cho hàng hóa (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

Ngừng giao dịch XBRUSD lúc 00:00-03:00 EET
Ngừng giao dịch XTIUSD lúc 00:00-01:00 EET
Ngừng giao dịch kim loại lúc 00:00-00:59 EET
Ngừng giao dịch USDRUB và EURRUB lúc 23:00-08:00 EET

Đòn bẩy giao dịch cho USDRUB và EURRUB - 1:10

Từ thứ tư đến thứ năm, cho kim loại và hàng hóa được tính gấp ba lần tiền hoán đổi (do không tính vào ngày thứ bảy và chủ nhật)

Công ty có quyền thay đổi hoặc thay thế, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo trên các điểm trao đổi dựa trên tình hình thị trường.

Công ty có quyền tăng spread đã thông báo trong trường hợp tính biến động của thị trường tăng và/hoặc khi tính thanh khoản của thị trường thấp.

Do tính năng bảo trì phần mềm cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp thanh khoản, có thể ngắt báo giá (khoảng 30 giây) trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.

2 - Thời gian phiên giao dịch 16:31 - 22:59 EET. Swap gấp ba lần được tính vào thứ Sáu khi kết thúc ngày giao dịch.
Chênh lệch thả nổi, các điểm từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy Swap,
điểm
Sell Swap,
điểm
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Kim loại
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Hàng hóa 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
Không có thông tin

Không có thông tin

1 - Đòn bẩy cho kim loại (XAGUSD, XPTUSD) và cho hàng hóa (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

Ngừng giao dịch XBRUSD lúc 00:00-03:00 EET
Ngừng giao dịch XTIUSD lúc 00:00-01:00 EET
Ngừng giao dịch kim loại lúc 00:00-00:59 EET
Ngừng giao dịch USDRUB và EURRUB lúc 23:00-08:00 EET

Đòn bẩy giao dịch cho USDRUB và EURRUB - 1:10

Từ thứ tư đến thứ năm, cho kim loại và hàng hóa được tính gấp ba lần tiền hoán đổi (do không tính vào ngày thứ bảy và chủ nhật)

Công ty có quyền thay đổi hoặc thay thế, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần thông báo trên các điểm trao đổi dựa trên tình hình thị trường.

Công ty có quyền tăng spread đã thông báo trong trường hợp tính biến động của thị trường tăng và/hoặc khi tính thanh khoản của thị trường thấp.

Do tính năng bảo trì phần mềm cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp thanh khoản, có thể ngắt báo giá (khoảng 30 giây) trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.
Chênh lệch thả nổi, pips từ:
Quy mô của 1 lot
Thông báo nộp tiền
Ngừng
Buy Swap,
% p.a.
Sell Swap,
% p.a.
Phí*
CFD trên các công cụ Digital
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
{{item['COMMISSION_CRYPTO']}}
Không có thông tin

Không có thông tin

Phiên giao dịch 00:00-24:00 EET. Vào mỗi chủ nhật giờ giải lao trong các giao dịch: 04:30-04:35 EET.

Liên quan đến việc tiến hành các công việc bảo dưỡng dự phòng các trang thiết bị vào những ngày nghỉ, có thể sẽ mất liên lạc với các server giao dịch và/hoặc server demo mỗi lần từ 5-10 phút.

Một giao dịch hoán đổi ba lần cho Digital tiền tệ được tính vào thứ Sáu vào cuối ngày giao dịch.

Công ty có quyền tăng spread đã thông báo trong trường hợp tính biến động của thị trường tăng và/hoặc khi tính thanh khoản của thị trường thấp.

Do tính năng bảo trì phần mềm cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp thanh khoản, có thể ngắt báo giá (khoảng 30 giây) trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00 (EET), trung bình 2 lần một tháng.

* 0% phí giao dịch được bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, 2020
scroll up